Piedalies Lielajā Talkā 28. aprīlī!

21.04.2018.

28. aprīlī visā Latvijā, tostarp arī Preiļu novadā, norisināsies tradicionālā Lielā Talka.

Lielās Talkas aktivitātes Preiļu novadā

Preiļu novadā talcinieku rosība sākās jau pagājušā nedēļā. 21. aprīlī, neskatoties uz vējaino laiku, liels darbs tika paveikts Preiļu parkā, talcinieki pulcējās arī Prīkuļos, Moskvinā, Aizkalnē, Preiļu Poļu kapos, iestāžu teritorijās un citviet. Paldies viņiem par darbu!

Arī šajā nedēļā talka turpinās, lai noslēgtos 28. aprīlī! Talku vietas gan Preiļu novadā, gan citviet Latvijā var apskatīt www.talkas.lv.

28. aprīlī plkst. 9.00 talcinieki aicināti pulcēties pie Brāļu kapiem, Preiļos. Talkas noslēgumā visi talkotāji pie Preiļu parka estrādes tiks cienāti ar tradicionālo talkas zupu!

Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos varēs nodot par velti, bet vietējai pašvaldībai būs jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas resursu nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu pilsētā un novada pagasta centros gādās SIA «Preiļu saimnieks».

Vairāk informācijas par Lielās Talkas norisi Preiļu novadā pa tālr. 26438147 (Zenta Igolniece).

Aicina balsot par “zaļu” Latviju

Šā gada Lielās Talkas sauklis ir “Mainām Latviju! Maināmies paši!”, atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas labklājība, tīrība un ilgtspēja.

Tāpēc šogad visi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti balsot par “zaļu” Latviju, kas šogad iezīmē jaunu pavērsienu Lielās  Talkas attīstībā. Tā ietvaros ikviens, ieejot mājaslapā www.parzalulatviju.lv, var apliecināt savu gribu Latviju veidot kā “zaļu”, veselīgu un ilgtspējīgu valsti.

Zaļā referenduma organizatori piedāvā mainīt Satversmi un līdzās demokrātijai un neatkarībai pievienot gandrīz vai vissvarīgāko jēdzienu – ilgmūžību, kas nozīmē to pašu, ko ilgtspējīgs vai zaļš. 

Ilona Vilcāne,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.