Apmeklē LLU Atvērto durvju dienu un iegūsti “budžeta” vietu jau pavasarī

23.03.2018.

23. martā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) un fakultātēs norisināsies Atvērto durvju diena, kā laikā ikvienam – gan skolēnam, gan vidējo vai augstāko izglītību ieguvušajam – būs iespēja klātienē izzināt universitātes studiju programmas, karjeras iespēju un mūžizglītības kursu piedāvājumu, apskatīt studiju telpas un laboratorijas, kā arī iegūt atbildi uz pašu galveno jautājumu: “Kā es varu kļūt par LLU studentu 2018. gadā?”

LLU Jelgavā īsteno vairāk kā 60 studiju programmas biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Atvērto durvju dienā ikvienam interesentam būs iespēja klātienē satikt visu fakultāšu pārstāvjus un uzzināt sev interesējošo par daudzveidīgo studiju piedāvājumu vai arī jau pārliecināties par izvēlēto nākotnes profesiju. Studenti un mācībspēki atbildēs uz jautājumiem par uzņemšanas prasībām, vienoto uzņemšanas sistēmu, valsts finansētajām studiju vietām un studiju maksu, stipendijām un kredītiem, kā arī sadzīvi dienesta viesnīcās, brīvā laikā pavadīšanas iespējām u.c. ārpusstudiju jautājumiem.

Savukārt divas no astoņām LLU fakultātēm piedāvās iespēju piedalīties zināšanu pārbaudēs un jau Atvērto durvju dienā iegūt valsts finansētu studiju vietu.

Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) notiks konkursi, kur skolēniem būs iespēja iegūt valsts finansētu studiju vietu programmās “Zemes ierīcība un mērniecība”, “Būvniecība”, “Vide un ūdenssaimniecība”, kārtojot pārbaudījuma testu, bet programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” interesentiem notiks zīmēšanas olimpiāde. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā studiju programmā iegūs valsts finansētu studiju vietu. Savukārt Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF), kas piedāvā apgūt pamatstudiju programmas – “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, “Pārtikas produktu tehnoloģija” un “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” dos iespēju skolēniem piedalīties ķīmijas konkursā un pretendēt uz kādu no trīs “budžeta vietām” katrā no programmām. Detalizēta informācija par konkursu norisi apskatāma raksta pielikumā.

Paralēli notiks fakultāšu prezentācijas, kurās varēs iegūt vispārēju informāciju par studiju saturu, izmaiņām studiju procesā, karjeras iespējām un absolventu veiksmes stāstiem. Fakultāšu prezentācijas Jelgavas pilī:

     12.30 – 12.50 – Pārtikas tehnoloģijas fakultāte;

     12.55 – 13.15 – Vides un būvzinātņu fakultāte;

     13.20 – 13.40 – Meža fakultāte;

     13.45 – 14.05 – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte;

     14.10 – 14.30 – Informācijas tehnoloģiju fakultāte;

     14.35 – 14.55 – Lauksaimniecības fakultāte;

     15.00 – 15.20 – Veterinārmedicīnas fakultāte;

     14.25 – 15.45 – Tehniskā fakultāte.

Uz tikšanos Jelgavā – vietā, kur top veiksmīgas karjeras!

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2018.