Nosvinēta biedrības „Preiļu NVO centrs” 20 gadu jubileja

01.03.2018.

Ar mīlestības un spēka pilnu izrādi šī gada 1. martā tika nosvinēta biedrības „Preiļu NVO centrs” 20  gadu jubileja, kurā piedalījās organizācijas biedri, sadarbības partneri un pašvaldību pārstāvji.

Biedrību 1997. gada decembrī dibināja 5 sabiedriskās organizācijas – Preiļu Sieviešu klubs, Baltā māja, Mūsmājas, Norden un Ekozemnieku organizācija.

Tolaik bija jūtama sabiedrības skepse par šādu organizāciju veidošanos un darbību. Arī jēdziens pilsoniskā sabiedrība sķita svešs.

Šodien nevalstiskais sektors gan pasaulē, gan Latvijā ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Iesaistot sabiedrību sociāli ekonomiskajos procesos, tas kļuvis par nozīmīgu spēku gan vietējā līmenī- pašvaldībā, gan valsts līmenī, lielākajām NVO piedaloties Ministriju konsultatīvajās padomēs un Saeimas komisijās, tādējādi rodot iespēju paust savu viedokli, tikt sadzirdētam un piedalīties lēmumu pieņemšanā,  veicinot pilsoniskās apziņas veidošanos un pilsoniskās sabiedrības attistību.

Pēc ES datiem Eiropā un Ziemeļu valstīs sabiedrības iesaiste NVO ir vairāk par 50%, Latvijā šobrīd 11% . Šobrīd Latvijā reģistrētas vairāk kā 23 000 biedrību un nodibinājumu, no kuriem – Vārkavas novadā – 17, Riebiņu novadā – 30 , Aglonas novadā – 31, Līvānu novadā 80, bet Preiļu novads var lepoties ar  91 organizācijas darbību. Biedrība Preiļu NVO centrs šobrīd apvieno 36 biedru organizācijas.

Šajos 20 darbības gados organizācijā veikts nozīmīgs darbs iedzīvotāju aktivizēšanā un iesaistīšanā dažādos sabiedriskos procesos. Nav mazsvarīgi, ka Preiļu pašvaldība ir novērtējusi nevalstiskā sektora darbību un nevalstiskajā sektorā  saskata  līdzvērtīgu partneri. Piesaistot gan ES, gan Norvēģijas finanšu instrumenta, gan Latvijas dažādu programmu finansējumu, ir realizēti vairāk kā 30 interesanti un dzīvei noderīgi projekti.

Svētku reizē biedrība izteica pateicību par līdzšinējo sadarbību un atbalstu Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu pašvaldībām un to iestādēm, NVA Preiļu filiālei, reģiona biedrībām, Preiļu novada uzņēmējiem, biedrības mācībspēkiem, biedru organizācijām, tehniskajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un draugiem.

Sirsnīgais PALDIES materializējās dejas atbalsta fonda „ZVAIGŽŅU AKA” izrādē „Kā man gribas iet…”.

Pasākuma formāts bija neikdienišķs – bija izvirzīts noteikums – uz dzimšanas dienas pasākumu ar ziediem nākt nedrīkst. Neatnesto ziedu vietā sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu bija iespējams ziedot naudu Preiļu krāšņākā zieda – Preiļu pils – atjaunošanai. Paldies visiem ziedotājiem! Preiļu pils atjaunošanai papildus būs arī nevalstiskā sektora ieguldījums 615 Eur.

Jette Užāne savā dienasgrāmatā rakstīja – IR DZĪVE TĀDA, KĀDI PAŠI ESAT…. 

Ineta Liepniece,
Biedrības „Preiļu NVO  centrs” direktore

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2018.