Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ieskandina Lietuvas simtgadi Utenā

09.03.2018.

Šā gada 9. martā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ciemojās mūsu sadraudzības pilsētas Utenas Mūzikas un mākslas skolā, lai nosvinētu Lietuvas republikas neatkarības 100 gadadienu.

Tika izveidots kopīgs koncerts, kurā Preiļu un Utenas skolu audzēkņi muzicēja klavieru ansambļos, kā arī iejutās solistu un koncertmeistaru lomās. Mūsu skolas klavierspēles programmas audzēknes Zane Stupāne, Alīda Anspoka, Annija Brenče, Marta Lazdāne, Valērija Dementjeva veikli iekļāvas dažādu ansambļu saspēlē.Mazās vijolnieces  Liene Mozule un Elizabete Sofija Bleidele ieskandināja komponista B. Dvarionasa skaņdarbus kopā ar lietuviešu audzēkņiem – koncertmeistariem. Pūšaminstrumentu nodaļu pārstāvēja flautiste Evelīna Skutele, klarnetisti Daniels Jānis Pastars un Arnita Eglīte. Bija iespēja piedalīties arī orķestrī, kurā koncerta noslēgumā uzstājās visi koncerta dalībnieki.

Pirms koncerta mēs tikām iepazīstināti ar Utenas pilsētas bibliotēku, kura skaitās viena no modernākajām ēkām Lietuvā. Ļoti aizraujoša izvērtās viesošanās Utenas Novadpētniecības muzejā, kas pārsteidza ar savu ļoti pārdomāto un mūsdienīgo pamatekspozīciju, bet vēl vairāk ar pilsētas vēstures iepazīšanas interaktīvajām iespējām.

Gribas pateikt lielu paldies skolotājiem Inesei Orinskai, Irinai Skvorcovai, Kristinai Saulišai, Laimai Sondorei, Ilonai Dervanovai, Vladimiram Bondarenko, Oļegam Koļesņičenko par atsaucību, uzdrīkstēšanos un radošumu audzēkņu sagatavošanā.

Šī kopīgās muzicēšanas ideja, kas radusies vairākus gadus atpakaļ, apliecināja sevi kā veiksmīgu, jo pēc koncerta tika saņemti daudzi atzinīgi novertējumi. Šī ideja tālāku attīstību piedzīvos jau šī gada 16. novembrī, kad Preiļos gaidīsim ciemos Utenas Mūzikas un mākslas skolas  (Lietuva) un Kohtka-Jarves (Igaunija) mūzikas skolas audzēkņus, lai  kopīgā, nu jau Latvijas simtgades svinību koncertā izspēlētu skaistākos latviešu komponistu skaņdarbus.

Direktora vietniece: Laima Sondore


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.