Preiļos aizvadīts LATGALES novada VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS „BALSIS 2018”

07.03.2018.

2. kārtas vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 7. martā notika Preiļos, Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolā, ko organizēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru. Konkursā piedalījās 32 vokālie ansambļi ar 338 dalībniekiem (43 pedagogi) no 19 Latgales novadiem  – Aglonas novada, Baltinavas novada, Balvu novada, Dagdas novada, Daugavpils pilsētas, Ilūkstes novada, Ikšķiles novada, Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils novada, Kārsavas novada, Krāslavas novada, Krustpils novada, Līvānu novada, Pļaviņu novada, Preiļu novada, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Riebiņu novada un Strenču novada izglītības un kultūras iestāžu vokālās mūzikas kolektīvi. Konkursā katrs kolektīvs izpildīja 3 dziesmas – kopumā žūrija noklausījās 96 dziesmas.

            Konkursu vērtēja VISC apstiprināta vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija:

Irēna Nelsone – mūzikas pedagoģe, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metodiķe un lektore;
Jānis Grigalis – diriģents, pedagogs, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists;       
Mārīte Puriņa – mūzikas pedagoģe, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Lielvārdes mūzikas skolas direktore un vokālās grupas „Anima Solla” vadītāja;
Antra Strikaite – Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece, projekta vadītāja.

Informāciju par konkursa rezultātiem var apskatīt VISC mājas lapā: http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/muzika/2018_balsis_rezultati.pdf

Priecājamies par mūsu novada pārstāvjiem – Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra 5.-6.klašu vokālo grupu “Lāsītes”, vadītāja Daina Erte, kuri šajā konkursā ieguva I.pakāpes diplomu.

Informāciju sagatavoja:
Anita Kolosova Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece

Tālrunis: 28641149

Vokālā grupa “Lāsītes”

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.