Paplašinātas atbalsta iespējas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai

15.03.2018.

2018. gada 13. marta sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus ALTUM īstenotajā ES fondu atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai (stāsies spēkā ar publicēšanas brīdi, provizoriski ar 21.03.2018).

Šodien ALTUM mājas lapā ir ievietota aktualizēta granta pieteikuma (un excel pielikumu) veidlapa, kas ietver jaunos programmas nosacījumus.

Galvenie uzlabojumi:

Līdz ar grozījumiem tiek palielināts daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periods līdz 30 gadiem, novēršot šobrīd novēroto situāciju, kad daļa projektu izmaksas zemo siltumenerģijas tarifu dēļ jānorāda kā neattiecināmās izmaksas.

Turpmāk tiks nodrošināta vienlīdz liela atbalsta intensitāte – 50% no projekta attiecināmajām izmaksām – visām daudzdzīvokļu mājām, kurām plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes pasākuma īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.

Vienlaikus, projekta attiecināmajās izmaksās turpmāk varēs iekļaut arī projekta tehniskās dokumentācijas, tai skaitā būvniecības dokumentācijas, sagatavošanas izmaksas, tādējādi samazinot dzīvokļu īpašnieku privātā ieguldījuma apjomu projekta realizēšanā.

Grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes projekta īstenošanai drīkstēs izmantot ēkas uzkrājumu daļu projekta izmaksu segšanai.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par piedalīšanos  daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, lai renovācijas procesā uzlabotu mājas tehnisko un  vizuālo stāvokli, pagarinot mājas dzīves ciklu.

Pēc dzīvokļu īpašnieku aicinājuma kopsapulci vai aptauju par konkrētas daudzdzīvokļu mājas dalību programmās var organizēt arī SIA “Preiļu saimnieks”.

Tāpat dzīvokļa īpašnieki var pilnvarot SIA “Preiļu saimnieks” organizēt nepieciešamās tehniskās un projekta dokumentācijas sagatavošanas darbus, veikt renovācijas darbu organizēšanu un to priekšfinansēšanu.

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivitātes programmā līdz 2020. gadam pieejams ES atbalsts 166 milj. EUR apmērā, lai atjaunotu savus mājokļus. Tiek lēsts, ka no aptuveni 20 000 daudzdzīvokļu mājām naudas pietiks apmēram 1030 namiem. Esiet starp tiem, kas rīkojas, saņem atbalstu un dzīvo siltākā, ekonomiskākā un skaistākā mājā!

Jautājumu gadījumu lūdzam griezties pie SIA “Preiļu saimnieks” pārstāvja Āra Elsta, zvanot pa telefonu 26162288 vai rakstot uz e-pastu aris.elsts@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.