Apstiprināti divi Preiļu GB iesniegtie projekti VKKF 1. kultūras projektu konkursā

14.03.2018.

Šī gada marta pirmajās dienās Preiļu Galvenā bibliotēka saņēma priecīgu vēsti no VKKF – apstiprināti abi Preiļu Galvenās bibliotēkas iesniegtie projekti, kas tika iesniegti Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu konkursā.

Projektu mērķis ir veicināt domu, zināšanu, jaunu apjausmu uzkrāšanu un saglabāšanu lasītājos, runāt par literatūru kā kultūras sastāvdaļu un sekmēt kultūras vērtību izplatīšanu.

Projekta – Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt”(projekta vadītāja Vilhelmīne Jakimova) ietvaros Preiļu pilsētas un reģiona jaunajiem lasītājiem šopavasarbūs iespēja tikties ar: bērnu rakstnieci Eviju Gulbi – Preiļu GB un Riebiņu CB; fantastikas rakstnieci pusaudžiem Lauru Dreiži – Aglonas BJBLPC “Strops” un Preiļu GB; asprātīgu grāmatu autoribērniem Rutu Skrebeli – Vārkavas vidusskolā un Preiļu GB un bērnu rakstnieci Rutu Svažu, kuru pavada autores grāmatu mākslinieks Dāvis Ozols – Preiļu 2. vidusskolā un Preiļu GB.

Pieaugušie lasītāji projekta – Latviešu oriģinālliteratūras autoru dialogs ar Preiļu novada lasītājiem “Satiec savu rakstnieku!” – 3. kārtas ietvaros (projekta vadītāja Velta Popa) tiksies ar romāna “Norakstītie” autori Ilgu Raščevsku – Saunas pagasta bibliotēkā un Preiļu GB; grāmatas “Bogene” autori Gundegu Repši – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Ārdavas bibliotēkā; grāmatas “Latviskais laimes kods” autori Daci Rukšāni – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Aizkalnes bibliotēkā; detektīvromāna “Klavierkoncerts” autori Janu Veinbergu – Līču bibliotēkā un Preiļu GB un “Vīrieša sirds” autoru Jāni Lejiņu – Pelēču bibliotēkā un Preiļu GB 

Projekti tiks īstenoti no šī gada 27. marta līdz maija beigām.

Sekojiet līdzi publikācijām:
Preiļu GB mājaslapā www.preilubiblioteka.lv
Preiļu novada mājaslapā www.preili.lv
Portālā http://twiter.com/PreiluGB
Sociālajā tīklā http://www.draugiem.lv/preilubiblioteka/
Sociālajā tīklā http://www.facebook.com/preilubiblioteka 

Informāciju sagatavoja:
PGB galvenā bibliotekāre Velta Popa Tālr.:20023085
e-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2018.