Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Preiļu novadā

13.03.2018.

Traktortehnikas ikgadējās Valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Preiļu novadā 2018. gadā

Novads

Ciems

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Preiļu

Līči

04.04.

10:10

07.05.

10:10

Pie darbnīcām (Rīgas iela 7)

Aizkalne

04.04.

13:00

07.05.

13:00

Pie pagasta pārvaldes (Raiņa iela 7)

Raudauka

04.04.

14:00

07.05.

15:00

Pie bijušā veikala

Pelēči

11.04.

10:30

16.05.

10:30

Pie darbnīcām

Ārdava

11.04.

12:00

16.05.

12:30

Pie veikala

Smelteri

12.04.

11:00

17.05.

11:00

Pie autobusu pieturas

Lielie Anspoki

12.04.

12:00

17.05.

12:00

Pie veikala

Prīkuļi

12.04.

13:00

17.05.

14:00

Pie darbnīcām

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

  1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
  2. Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
  3. Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
Latgales reģiona nodaļa Preiļos

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2018.