Sakarā ar laika apstākļiem noteikti ierobežojumi smago automašīnu kustībai Preiļu novada teritorijā

13.03.2018.

Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un, lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu pavasara šķīdoņa laikā, ar 2018. gada 13. martu Preiļu novada teritorijā uz ceļiem tiek noteikti ierobežojumi smago automašīnu kustībai:

  1. Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā;

1.1.   Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks), zīme Nr. 312 (3 gab.);
1.2.   Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski, zīme Nr. 312 (2 gab.);
1.3.   Anspoki – Stolderi, zīme Nr. 312 (2 gab.);
1.4.   Rīgas iela – Vaivodi, zīme Nr. 312 (2 gab.);
1.5.   Litavnieki – Krapišķi – Pagasta rob., zīme Nr. 312 (1 gab.);
1.6.   Pelši -Anspoki, zīme Nr. 312 (1 gab);
1.7.   Lielie mūrnieki –Krapišķi, zīme Nr. 312 (1 gab.);
1.8.   Dervanišķi – Mazie Gavari, zīme Nr. 312 (1 gab.).

 2.Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:

2.1.   Aizkalne – Molauka, zīme Nr. 312 (3 gab.);
2.2.   Aizkalne – Zapori, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.3.   Garkalni – Ročāni, zīme Nr. 312 (2gab.);
2.4.   Strodopole – Novosele, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.5.   Želvi – Raudauka, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.6.   Bloki – Apšenieki, zīme Nr. 312 (1 gab.);
2.7.   Dublinieki – Ročāni, zīme Nr. 312 (1gab.);
2.8.   Aizkalne – Aizkalne, zīme Nr.312 ( 1 gab.).

 3.Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

3.1.   Arendole – Pelēči, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3.2.   Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža, zīme Nr. 312(2 gab.);
3.3.   Solka –Ārdava, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3,4. Nīdermuiža –Omolka-Ārdava, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3.5.   Tumaniški –Riekstukalns, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3.6.   Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers, zīme Nr. 312 (2 gab.).

 4.Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

4.1.   Skuteļi – Jezufinova, zīme Nr.312 (2 gab.);
4.2.   Lakauski – Viktorovka, zīme Nr.312 (2 gab.);
4.3.   Betišķi – Jašore, zīme Nr.312 (1 gab.);
4.4.   Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka, zīme Nr. 312 (2 gab.).

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku.

Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie pagastu pārvalžu vadītājiem:

Kontaktinformācija:

Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne
t.65326700; m.28615900; e-pasts: iveta.stasulane@preili.lv

Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins
t.65329885; m.20217079; e-pasts: raimonds.rubins@preili.lv

Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča
t. 65329279; m.29434872; e-pasts: gunta.uzulevica@preili.lv 

Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda
m. 26533550; e-pasts: vitalijs.plivda@preili.lv

Informāciju sagatavoja
Aigars Vaivods,
Preiļu novada domes būvinženieris

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2018.