Preiļu novadā pieaug pieprasījums pēc asistenta pakalpojuma

12.03.2018.

Kopš 2013.gada visā Latvijā pašvaldību sociālie dienesti koordinē asistenta pakalpojuma piešķiršanu invalīdiem. Ja sākotnēji cilvēku interese par šāda veida pakalpojumu bija neliela – pirmajā pusgadā asistenti tika piešķirti vien 17 personām, tad uz šo brīdi ik mēnesi asistenta pakalpojumu Preiļu novadā saņem 82-85 klienti. Kā atzīst Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece Edīte Rubine, kura pusotru gadu nodrošina šī pakalpojuma pieejamību Preiļu novadā, cilvēku interese par iespēju saņemt valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu un līdz ar to darba apjoms ir ievērojami pieaudzis. Viņas darbības laikā klāt nākušas jau 20 personas, un tuvākā mēneša laikā jauns pakalpojums tiks piešķirts vēl 3 klientiem. Ik mēnesi nākas sadarboties ar 72 asistentiem – daži pakalpojumu nodrošina 2-3 klientiem.

Vairumā gadījumu par asistentiem tiek izvēlēti radinieki (šobrīd tie ir 48 asistenti) vai personai pazīstami cilvēki, jo svarīga ir savstarpējā uzticēšanās un abpusēja sapratne, kā arī liela nozīme ir finansiālajam aspektam – personu no malas grūti piesaistīt pakalpojuma sniegšanai, jo atlīdzība par vienu darba stundu ir robežās no 2,34 līdz 3,16 euro, kas ir atkarīgs no konkrētā mēneša darba stundām. Turklāt atskaites par mēneša laikā paveikto ir visai sarežģītas. No klientu un asistentu puses jau vairakkārt izskanējis ierosinājums pakalpojumu vienkāršot, paredzot pabalstu, ko piešķirt konkrētai personai, kura tad tālāk, pēc saviem ieskatiem, lemj par tālāko naudas izlietojumu.

Pavadīt uz darbu, dienas centru, pie fizioterapeita, uz biedrību, uz sporta skolu (daži cītīgi nūjo), pavadīt uz kādu kultūras pasākumu, pastaigā  – tik dažādi mērķi ir asistenta pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamībai, pēc kā arī tiek noteikts pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais stundu skaits, taču tas nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā. Brīvajam laikam mēnesī ir atvēlētas gan tikai 8 stundas.

Visvairāk asistenta pakalpojums nepieciešams, lai pavadītu cilvēku uz ārstniecības iestādēm gan tepat Preiļos, gan uz Daugavpili un Rīgu. Šobrīd klientu lokā ir 30 pirmās grupas un 27 otrās grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, tāpēc asistents viņiem ir ļoti nepieciešams. Tāpat minēto pakalpojumu saņem 17 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 4 – ar redzes traucējumiem, kā arī 3 bērni invalīdi vecumā līdz 18 gadiem. Vairumā gan ir pensijas vecuma cilvēki un pilsētas iedzīvotāji. Lauku teritorijās asistenta pakalpojums piešķirts vienam līdz sešiem cilvēkiem.

Uzsākot šī pakalpojuma administrēšanu, bija sarežģīti cilvēkiem izskaidrot, ka asistents nav tas cilvēks, kas gatavos ēst, uzkops telpas – šo pakalpojumu jauca ar aprūpes mājās pakalpojumu. Nu, kā atzīst E.Rubine, cilvēki ir zinoši. Galvenais asistenta pienākums – pavadīt invalīdu ārpus mājas.

Pakalpojuma piešķiršanas process gan ir laikietilpīgs – īpaši daudz laika aizņem klienta izvērtēšana (ko klients pats var paveikt, kur nepieciešama palīdzība u.tml.), cik lielā apjomā pakalpojums nepieciešams. Detalizēti tiek aprēķināti attālumi, kas ir, piemēram, no klienta dzīve vietas līdz darba vietai vai ārstam. Pēc gada katrs klients ir jāizvērtē no jauna.

Visa informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un nosacījumiem asistenta pakalpojuma saņemšanai pieejama, sazinoties ar sociālo darbinieci Edīti Rubini.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2018.