Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz PANSIONĀTA “PREIĻI” MEDICĪNAS MĀSAS amatu (uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

12.03.2018.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446)
izsludina atklātu konkursu uz
PANSIONĀTA “PREIĻI”MEDICĪNAS MĀSAS
(profesijas kods 3221 01) amatu (uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Pārzināt iestādes klientus, viņu vajadzības, sniegt palīdzību klientiem, uzraudzīt tos, konsultēt, sniegt medicīnisko palīdzību vecuma pensionāriem un invalīdiem savu pienākumu robežās;
 • Nodrošināt klientam veselības aprūpes pakalpojumus, pēc ārsta norādījuma (veikt injekcijas, ādas un brūču aprūpi).
 • Veikt pirmo palīdzību 1.līmenī klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās.
 • Organizēt medikamentu un medicīnas preču iegādi, medikamentu izlietojuma uzskaiti un kontroli.
 • Savlaicīgi un kvalitatīvi aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar apstiprināto iestādes lietu nomenklatūru.
 • Saskaņot ēdiena piegādātāja iesniegtās ēdienkartes.
 • Sekot pansionāta iemītnieku personīgās higiēnas prasību ievērošanai, klientu istabu un sanitāro mezglu tīrībai.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība veselības aprūpē vai māsszinībās ar kvalifikāciju “medicīnas māsa” (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).
 • Reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ar tiesībām praktizēt kā medicīnas māsa.
 • Ārstniecības personas sertifikāts.
 • Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi.
 • Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā.
 • Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
 • Zināšanas par dezinfekcijas, higiēnas līdzekļiem.
 • Pamatzināšanas ar sociālo sfēru saistītajā likumdošanā.
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē.
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.
 • Labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra.
 • Prasme noteikt prioritātes, spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās.
 • Spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2018.gada 23.aprīlis.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2018.gada 06.aprīļa plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu”, var iesniegt:

1. personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (1.stāvs, 4.kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos;
2. sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 06.aprīļa plkst.16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
3. sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567.

Nolikums (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.