Preiļu novada Labklājības pārvaldē notika seminārs par valsts nodrošināto juridisko palīdzību

02.03.2018.

2. martā Labklājības pārvaldē notika Juridiskās palīdzības administrācijas seminārs “Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšana un Valsts kompensācijas izmaksas kārtība kriminālprocesos cietušajām personām”, kurā piedalījās gan Preiļu, Riebiņu, Vārkavas sociālo dienestu un struktūrvienību darbinieki, gan pārstāvji no bāriņtiesām, Valsts probācijas dienesta un pašvaldības policijas – kopskaitā 28 dalībnieki. Semināra vadītāji saistošā veidā prezentēja informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, ar praktiskiem piemēriem stāstot gan par personu grupām, kas vērsušās pēc palīdzības, gan risināmajiem gadījumiem. Ne reti tieši ar sociālo darbinieku starpniecību personas uzzina, ka viņiem pienākas šāda palīdzība, jo, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, valsts apmaksāta juridiskā palīdzība pienākas personām, kuras ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu (Preiļu novada Labklājības pārvalde izvērtē personu atbilstību abos gadījumos). Tāpat palīdzība pienākas personām, kuras pēkšņi ir nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, kā arī personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (piemēram, sociālo aprūpes centru klienti).Cilvēkiem, kas vēršas pēc palīdzības administrācijā, ir iespēja saņemt gan juridiskās konsultācijas, gan procesuālo dokumentu sastādīšanu, gan arī pārstāvību tiesā, jo visbiežāk cietušajiem nav tādu zināšanu, lai  paši sevi tiesā aizstāvētu.

Daudz vērtīgas informācijas sniedza arī Krīžu centra “Skalbes” darbinieks, kas piedalījās seminārā, stāstot, kā darbojas bezmaksas psiholoģiskās un informatīvās palīdzības tālrunis noziegumos cietušajiem 116006, kas, būtiski atzīmēt, ir analogs arī citās valstīs, lai arī operators ar zvanītāju sarunāsies tās valsts valodā. Lai valodas barjera nebūtu traucēklis tūlītējai krīzes situāciju risināšanai, interneta vietnē www.cietusajiem.lv iespēja operatīvi sazināties ar konsultantu čatā, kas tālāk risinās situāciju jau ar konkrētās valsts institūcijām, kuras teritorijā cietušais atrodas.

Piedalīšanās šāda rakstura semināros ir profesionālās kompetences pilnveide, kas noteikta normatīvajos dokumentos par noteiktu prasību ievērošanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ir būtisks informācijas ieguves avots sava darba pilnveidošanai un palīdzēšanai līdzcilvēkiem.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.