Aicinām pieteikties skolēnu nodarbinātības pasākumiem Preiļu novadā

27.02.2018.

Februāra domes sēdē deputāti apstiprināja nolikumu par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā.

Informējam, ka šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldība turpinās piedāvāt iespēju bērniem un pusaudžiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās Preiļu novada vispārizglītojošā mācību iestādē un, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

Nodarbinātības pasākumus pilnā apmērā koordinēs un kontrolēs pašvaldība. Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumiem, skolēna vecāks vai persona, kas realizē aizgādību, tiks aicināti līdz 15. maijam iesniegt pieteikuma anketu un ārsta izziņu (forma 027/U) Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvs, 5. kabinets). Savukārt līdz 10. maijam pašvaldība saņems pieteikumus no pagastu pārvaldēm un pašvaldības iestādēm ar informāciju, cik skolēniem tiks nodrošinātas darba vietas vasaras mēnešos.

Līdz 26. maijam pašvaldības izveidota darba grupa izvērtēs saņemtos pieteikumus un pieņems lēmumu par noteiktu nodarbinātības pasākumu vietas un laika piedāvājumu skolēniem. Saskaņā ar nolikumu priekšroka darbam vasaras brīvlaikā tika dota skolēniem no audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem, maznodrošinātām ģimenēm un skolēniem no trūcīgām ģimenēm.

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni katrs strādās desmit darba dienas. 13 un 14 gadus veci skolēni tiks nodarbināti ne vairāk kā četras stundas dienā un 20 stundas nedēļā, bet jaunieši no 15 gadu vecuma strādās ne vairāk kā sešas stundas dienā un 30 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību par paveikto darbu, kura noteikta atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām.

Nolikums un pieteikuma anketa (PDF)

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.