Piešķir līdzfinansējumu Preiļu parka labiekārtošanas projektam

21.02.2018.

Preiļu novada domes deputāti atbalstīja Preiļu novada Tūrisma informācijas centra priekšlikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Videi draudzīga muižu kompleksu atjaunošana un apsaimniekošana”, kura aktivitātēs paredzēti Preiļu parka labiekārtošanas darbi. Projekta apstiprināšanas gadījumā tā realizācijai tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums  912,50 eiro apmērā.

Kopējā projektā paredzētā parka labiekārtošanas darbu summa sastāda 4412,50 eiro, no kuras 3 500 eiro ir Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums.

Preiļu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Šņepste pastāstīja, ka Preiļu parkā iecerēts īstenot vairākas aktivitātes. Paredzēts ierīkot taciņas no jaunās estrādes tiltiņa gar kanāla malu līdz jaunajam, baltajam tiltiņam – taciņu vietas jāatbrīvo no kokiem un krūmiem, jāizlīdzina zeme un jāuzber grants. Ieplānots arī uzstādīt 4 jaunus soliņus, ierīkot apstādījumus pie tiem un novākt koku celmus pils apkārtnē un gar celiņu malām.

Projekta pieteikumu Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajam konkursam kā vadošais partneris iesniegs biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” aktivitātē „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”. Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija jau apstiprinājusi projekta koncepciju, kurā kā partneri iesaistītas Preiļu, Gulbenes, Jelgavas pašvaldības un Nacionālais botāniskais dārzs.

Kopš šī gada 1. janvāra, kad Preiļu novada dome ar Preiļu muižas parka kompleksu ir iestājusies Latvijas Piļu un muižu asociācijā, jau saņemti vairāki sadarbības piedāvājumi, tai skaitā priekšlikums iesaistīties projektā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2019.