Apstiprināts Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāns 2018. gadam

21.02.2018.

21. februāra domes sēdē Preiļu novada domes deputāti apstiprināja Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2018. gadam. Kopumā šajā gadā no fonda līdzekļiem paredzēti darbi 322140,77 eiro apmērā, no kuriem 303768 eiro ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējā summa (18372,77 eiro) ir atlikums uz šī gada 1. janvāri, kas radies pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem aizvadītā gada ziemas periodā.

Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvā padome ieplānojusi autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem pilsētā un pagastos šogad novirzīt 282443,41 eiro, no kuriem autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā paredzēti 50908 eiro, caurteku, segumu uzturēšanai un kopšanai 218035,41 eiro un satiksmes organizēšanas darbiem 13500 eiro (ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, horizontālā marķējuma – brauktuves apzīmējumu atjaunošana un luksoforu apkalpošana). Būvprojektēšanai (Kārsavas un Krāslavas ielām) un citiem ar to saistītiem izdevumiem paredzēti 17000 eiro, savukārt 10000 eiro atvēlēti autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Salīdzinoši ar 2017. gadam valsts piešķirto mērķdotāciju novadam, šogad tā ir palielinājusies par 8579 eiro, līdz ar to palielinot arī novada autoceļu (ielu) fonda apjomu, kas ļaus šajā periodā turpināt realizēt ieplānotos autoceļu (ielu) infrastruktūras sakārtošanas darbus novadā.  

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2018.