Preiļu novada dome palielina atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai

27.02.2018.

Preiļu novada domes deputāti kārtējā domes sēdē apstiprināja grozījumus Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/03 “Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka pašvaldība līdzfinansēs energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, līdz 800 eiro apmaksājot energoauditu un tehnisko apsekošanu, kā arī līdz 1000 eiro apmaksājot tehniskā projekta izstrādi. 

Grozījumi saistošajos noteikumos izdarīti sakarā ar to, ka pašvaldības 2018. gada budžetā ieplānots lielāks līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai nekā tas bija paredzēts iepriekšējā gadā.

Saistošie noteikumi Nr. 2018/05 “Grozījumi Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/03 “Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” stāsies spēkā pēc to akceptēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas domes informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Preiļu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošie noteikumos Nr. 2011/03 “Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2018.