Preiļos privātmāju sektorā izvietoti divi atkritumu konteineri stiklam

26.02.2018.

2018. gada februāra vidū Preiļos individuālo māju sektorā SIA “Preiļu saimnieks” uzstādīja pirmos divus atkritumu konteinerus stiklam – uz Talsu un Bērzu ielas, kā arī Varakļānu un Latgales ielas stūra. Teritorijas labiekārtošana tiks veikta labvēlīgākos laikapstākļos, iestājoties pavasarim.

Kā paskaidroja SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece, pirmie konteineri izvietoti tieši stiklam, jo tas ir smags materiāls un, veicinot stikla šķirošanu arī privātmāju sektorā, samazināsies atkritumu poligonā nodoto atkritumu apjoms.

Kopumā Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 23 dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumi, savukārt lauku teritorijā – 3 (Aizkalnē, Līčos un no 2017. gada arī Prīkuļos). Atšķirībā no nešķirotajiem sadzīves atkritumiem paredzētajiem konteineriem, kas daudzdzīvokļu mikrorajonos ir paredzēti tikai šo māju iemītniekiem, šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) tiem paredzētajiem atkritumiem var izmantot jebkurš iedzīvotājs.

Atgādinām, ka konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Pudelēm un burkām jābūt tukšām un izskalotām. Zaļajos konteineros nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi!

Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi samazinot atkritumu poligona platību un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.

Ilona Vilcāne,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.