Nikodema Rancāna ielas mikrorajonā tiks rekonstruēti kanalizācijas tīkli

26.02.2018.

2018. gada 14. februārī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar SIA „Preiļu santehniķis” par būvdarbu veikšanu projektā „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, kura gaitā paredzēts N. Rancāna ielas daudzstāvu māju apbūves rajonā rekonstruēt maģistrālos un kanalizācijas pievadus ar pieslēgumiem maģistrālajiem tīkliem Liepu ielā un N. Rancāna ielā. Darbu gaitā tiks nomainītas maģistrāles kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudzstāvu mājās N. Rancāna ielā Nr. 1,2,3,4,5,8 un Liepu ielā Nr. 4,6,8, 10,12.

Kanalizācijas tīkli N. Rancāna ielas mikrorajonā kalpo jau vairāk nekā 50 gadus, daudzviet vecās čuguna caurules ir kritiskā stāvoklī. Līdz ar to SIA “Preiļu saimnieks” Avārijas dienestā ik pa laikam tiek saņemta informācija par kārtējo kanalizācijas noplūdi vai cauruļu aizdambēšanos. Lai ar šāda rakstura biežām avārijas situācijām šī mikrorajona iedzīvotājiem vairāk nebūtu jāsaskaras, tikai pieņemts lēmums veikt kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

Kā pastāstīja SIA “Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs, būvdarbu izpildes termiņš ir 9 mēneši, būvdarbi tiks uzsākti labvēlīgos laikapstākļos, orientējoši, maijā.

Darbus paredzēts organizēt tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu. Taču jārēķinās, ka iekšpagalmos norisināsies rakšanas darbi, tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties ar sapratni pret būvdarbiem, jo tieši viņi būs galvenie ieguvēji pēc kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas. K. Určs paskaidroja, ka arī pārslēgšanās no vecajiem uz jaunajiem tīkliem norisināsies operatīvi un lielas neērtības iedzīvotājiem nesagādās.

Pēc darbu beigšanas būvuzņēmējam teritorija jāsakārto sākotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta seguma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana zaļajā zonā.

Tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums arī par būvdarbiem projektā „Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, kur paredzēts nomainīt maģistrālā ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadus šī mikrorajona daudzdzīvokļu mājām. Lai taupītu laiku un resursus, gan kanalizācijas, gan ūdensvada tīklu rekonstrukcijas darbi tiks veikti vienlaicīgi.

Ilona Vilcāne,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2018.