Veiktas izmaiņas Preiļu novada domes noteikumos par apbalvojumu piešķiršanas kārtību

26.02.2018.

Preiļu novada domē jaunā redakcijā apstiprināti pašvaldības noteikumi “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”. Jaunie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. martu un nosaka dažas izmaiņas Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanas kārtībā.

Izmaiņas attiecas uz iedzīvotāju apbalvošanu ar Atzinības rakstu. Līdz šim Atzinības raksts tika apsniegts vienreiz gadā – Latvijas Republikas neatkarības dienas pasākumā Preiļos. Jaunie noteikumi nosaka, ka pašvaldības Atzinības raksts var tikt pasniegts divreiz gadā.

Jaunie noteikumi neparedz arī konkrētus pasākumus, kad tiek saņemti domes apbalvojumi, bet nosaka, ka apbalvojumi var tikt  pasniegti Preiļu novada pašvaldības organizētos svinīgos pasākumos.

Tāpat kā līdz šim Preiļu novada domē ir noteikti vairāki apbalvojumi: Preiļu novada Goda pilsonis, Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā”, Atzinības raksts, Pateicība un Pagodināšanas raksts, kurus piešķir saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem.

Ar Preiļu novada domes noteikumiem “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Preiļu pašvaldības mājas lapā www.preili.lv sadaļā “Domes noteikumi”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2018.