Preiļu novadā slēgs divas izglītības iestādes

21.02.2018.

Preiļu novada domes deputāti 21. februāra domes sēdē pieņēma lēmumus, kas paredz likvidēt divas izglītības iestādes – Priekuļu sākumskolu un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolu. Abas Preiļu novada izglītības iestādes nolemts likvidēt no 2018. gada 31. augusta.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis pastāstīja, ka lēmums saistībā ar Priekuļu sākumskolu pieņemts mazā audzēkņu skaita dēļ, jo pašlaik skolā apvienotajās klasēs mācās 9 skolēni.

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā izglītību iegūst 60 audzēkņi, un daudzi no viņiem mācās neklātienes un tālmācības programmās. Tā kā pastāvošie normatīvie akti nosaka, ka vidusskolas klasē jābūt 18 audzēkņiem, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā jāveido apvienotās klases. Abām izglītības iestādēm šogad beidzas akreditācija.

Atbildīgo speciālistu darba grupa, kas izveidota jautājumu izskatīšanai par izglītības iestāžu optimizāciju, ir informējusi Priekuļu sākumskolas audzēkņu vecākus, pārrunāti jautājumi par skolēnu mācīšanos citās izglītības iestādēs. Divu skolēnu vecāki varētu izvēlēties tuvējo Salas pamatskolu, kas atrodas tajā pašā – Saunas pagasta teritorijā, viens skolēns izglītību turpinās Rudzātu vidusskolā, pārējo audzēkņu vecāki izteikuši vēlmi savus bērnus skolot novada izglītības iestādēs Preiļos.      

Izskatot dažādus variantus par Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas turpmāko darbību, darba grupa ir  radusi risinājumu, ka skolā pastāvošās izglītības programmas iespējams īstenot pārējās novada vispārizglītojošās skolās. Deputāti pieņēma lēmumu 7. – 9. klašu neklātienes programmas licencēt un nepieciešamības gadījumā akreditēt Preiļu 1. pamatskolai, bet 7.-9. klašu mazākumtautības neklātienes programmas un 10.-12. klašu neklātienes un tālmācības programmas licencēt un nepieciešamības gadījumā akreditēt Preiļu 2. vidusskolai.

Priekuļu sākumskolas un Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktorēm uzdots veikt nepieciešamās darbības sakarā ar izglītības iestāžu likvidāciju. Preiļu novada domei lēmumi par izglītības iestāžu slēgšanu jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Pirms lēmumu pieņemšanas ar jautājumiem par izglītības iestāžu optimizāciju Preiļu novadā strādāja darba grupa, kura analizēja situāciju, meklēja risinājumus un ieteica labākos variantus.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2018.