Aicinām pieteikt kandidātus Preiļu novada domes apbalvojumu saņemšanai

26.03.2018.

Sakarā ar Latvijas Republikas 100. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstu personas, kurām ir ilggadēji nopelni Preiļu novada attīstībā, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē un iedzīvotāju labklājības vairošanā. 

Priekšlikumus un informāciju par apbalvojumam izvirzītās personas darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 13. aprīlim. Iesniegtos ierosinājumus izskatīs pašvaldības deputāti, lemjot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi.

Apbalvojumi iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas pasākumā Preiļos 3. maijā.

Aicinām pirms pieteikuma iesniegšanas iepazīties ar Preiļu novada domes noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, par kādiem nopelniem iedzīvotājiem piešķirami pašvaldības apbalvojumi.  Noteikumi pieejami mājas lapā www.preili.lv , sadaļā “Domes noteikumi”. 

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2018.