No vardarbības ģimenē cietušie aicināti saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas

22.02.2018.

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi, šī gada 22. februārī turpināsies akcija “Pajautā juristam”, kuras ietvaros augsti kvalificēti juristi sniegs bezmaksas konsultācijas no vardarbības ģimenē cietušajiem.

 Juridiskās konsultācijas būs iespējams saņemt 22.februārī laika posmā no plkst.9:00 līdz 18:00, zvanot uz atbalsta tālruni cietušajiem 116006.

Konsultēties ar juristiem varēs par šādām tēmām:

  • vardarbība ģimenē – cietušā tiesības, aizsardzība, palīdzības saņemšanas iespējas, rīcība;
  • pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšana vardarbībā cietušajiem tiesā un ar policijas starpniecību;
  • ģimenes tiesību jautājumi – laulības šķiršana, bērnu aprūpes, aizgādības un saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi, ģimenes maksātnespēja un tās risināšanas iespējas.

Labklājības ministrs Jānis Reirs: “Cilvēka tiesības uz cieņu, brīvību un uz dzīvi bez bailēm, nav tikai abstrakti jēdzieni – tie ir pamatprincipi, kas jebkuru cilvēku aizsargā ar likumu. Vardarbība ģimenē rada ciešanas, kas skar ne tikai pašu cietušo, bet arī viņa tuviniekus. Aicinu ikvienu, kurš dzīvo vardarbīgās attiecībās vai ir liecinieks šādām attiecībām, neklusēt, bet izmantot iespēju saņemt profesionāļu palīdzību un atbalstu, lai izkļūtu no vardarbības loka.”

Biedrības “Skalbes” direktore Zane Avotiņa: “Projekta ietvaros īstenojam jau trešo “Pajautā juristam” kampaņu, kura veltīta tēmai par vardarbību ģimenē. Līdzšinējā pieredze rāda, ka pārtraukt vardarbīgas attiecības ir pietiekami sarežģīts uzdevums cietušajai personai ne tikai emocionāli, bet arī fiziski. Gadījumi, kad pietrūkst informācija par savām tiesībām, nedrīkst būt par iemeslu, lai paliktu vardarbīgajās attiecībās. Saruna ar juristu var kļūt par iespēju izlauzties no neveselīgo attiecību valgiem.”

Inese Stankeviča, zvērināta advokāte: “Ģimenes tiesību konflikti bieži vien ir  neizbēgami saistīti ar laulības šķiršanu, bērnu “dalīšanu”, uzturlīdzekļu noteikšanu, kā arī pēdējos gados tēmu, kurai beidzot pievēršam uzmanību – vardarbību ģimenē. Tā var būt gan vardarbība pret bērnu, gan sievieti. Tāpēc aicinu visus zvanīt, lai varam risināt sasāpējušos jautājumus kopā.”

 

Uz iedzīvotāju zvaniem atbildēs un padomus sniegs 5 pieredzējuši juristi

Vilis Sruoģis, zvērināts advokāts. Specializējas krimināltiesībās. Rīgas Jaunās Šķīrējtiesas pastāvīgais šķīrējtiesnesis.

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 9:00-12:00

Inese Stankēviča, zvērināta advokāte. Specializējas ģimenes tiesībās, komerctiesībās un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā. 

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 9:00 – 12:00

Ināra Bedānova, zvērināta advokāte. Specializējas ģimenes tiesībās, civiltiesībās, administratīvo pārkāpumu lietās, krimināllietās.

Konsultāciju laiks: 22. februārī plkst. 12:00-15:00

Vineta Ķine, zvērināta advokāte. Pārstāv krimināllietās un civillietās. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju. Ir Alsungas novada Domes bāriņtiesas locekle.

Konsultāciju laiks: 22.ferbruārī plkst. 12:00-15:00

Ieva Timermane, zvērināta advokāte. Specializējas izlīguma jautājumos.

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 15:00-18:00

Liene Krezevska, zvērināta advokāte. Specializējusies krimināltiesībās (darbam ar nepilngadīgajiem), civiltiesībās u.c tiesību nozarēs.

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 15:00-18:00

Šādi atbalsta pasākumi, kas sniedz informāciju un palīdzību vardarbības ģimenē cietušajiem, lai pārvarētu vardarbības sekas un no jauna veidotu savu dzīvi, tiek īstenoti saskaņā ar Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju).

 Plašāk par akciju: www.cietusajiem.lv

Akcija tiek īstenota Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums“” (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros.

Kontaktpersonas plašākai informācijai:

Santa Ozoliņa

Cietušo atbalsta tālruņa koordinatore

Tel. 28636995

 

Gita Kalniņa

Cietušo atbalsta tālruņa konsultante

Tel. 29358045

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.