Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks nodrošināts atbalsts vismaz 330 personām ar garīga rakstura traucējumiem

01.12.2017.

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura laikā vismaz 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu.

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā no 01.12.2017. līdz 30.11.2019. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi.

Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts?

Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās:

 1. Juridiskā palīdzība;
 2. Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi);
 3. Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;     
 4. Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);
 5. Sociālās aprūpes joma;
 6. Atbalsta loka veidošana.

Pēc novērtējuma katrai personai tiks piedāvāts saņemt pakalpojumu (ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī):

 1. līdz 6 stundām mēnesī;     
 2. līdz 16 stundām mēnesī;
 3. līdz 30 stundām mēnesī.

Kurš var saņemt pakalpojumu?

Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt:

 • pilngadīga persona
 • ar garīga rakstura traucējumiem;
 • kurai ir I vai II invaliditātes grupa;
 • kura šobrīd dzīvo sabiedrībā
 • un ir vērsta uz sadarbību.

Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, pakalpojums izmēģinājumprojekta ietvaros netiks nodrošināts.

Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai?

Lai saņemtu pakalpojumu, Jums jāzvana reģionālajam koordinatoram:

Tamāra Zaiceva (Latgales un Vidzemes plānošanas reģionu reģionālais koordinators) – tel. 27650303, e-pasts: tamara@zelda.org.lv

Koordinators paskaidros, kā aizpildīt pieteikumu, kādi dokumenti būs nepieciešami, un savienos ar tuvāko atbalsta personu. Atbalsta personu saraksts un tālruņu  numuri pieejami RC ZELDA mājas lapā – http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/Atbalstapersonu_saraksts_majaslapai_talr_docx.pdf

Plašāka informācija par atbalsta personas pakalpojumu pieejama RC ZELDA mājas lapā – http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.