Preiļu 2. vidusskolas skolēni un skolotāji saņēma 29 diplomus Latvijas konkursā „Tatjanas diena-2018”

14.02.2018.

2018. gada „Tatjanas dienas” Gran-Pri ieguvēji:
zinātniski pētniecisko darbu konkursā „Krievi Latvijā: kultūra, saknes, likteņi” nominācijā „Krievu likteņi” 10. klases skolnieces Ksenija Zabalujeva un Žanete Litavnieka.

Izpildītāju konkursa laureāti:

          Nominācija „Horeogrāfija”
3.vieta – deju kolektīvs „Asorti” (7.-9.kl.), sk. Rimma Gavrilova
3.vieta – deju kolektīvs „Asorti” (10.-12.kl.), sk. Rimma Gavrilova

          Nominācija „Mākslas vārds”
1.vieta – Antons Kondratjevs (5.kl.), sk. Larisa Arestova
Diploms par piedalīšanos – Darina Piskunova (9.kl.), sk. Nataļja Kondratjeva

Teātra konkursa laureāti:
–         Par mūsdienīgu muzikāli ritmisku krievu tautas pasakas izrādi „Rācenis” – Miniatūru teātris (7.kl.), sk.Nataļja Kondratjeva
–         Par ironisku versiju Vladislava Panfilova „Pasakas par ceptiem gaiļiem” izrādi – teātra grupa „Improvizācija” (8.kl.)

Laureātu diplomus aktiermākslā saņēma:
*Anastasija Nikiforova (8.kl.) par Raganas lomas atveidošanu V.Panfilova izrādē „Pasaka par ceptiem gaiļiem”, sk.Larisa Arestova
*Artjoms Vasiļjevs (8.kl.) par Vovika lomas atveidošanu V.Panfilova izrādē „Pasaka par ceptiem gaiļiem”, sk.Larisa Arestova
*Daniils Ļedovskojs (8.kl.) par Slavika-lutekļa lomas atveidošanu V.Panfilova izrādē „Pasaka par ceptiem gaiļiem”, sk.Larisa Arestova
*Deniss Dronovs (7.kl.) par Petersīļa lomas atveidošanu krievu tautas pasakā „Rācenis”, sk.Nataļja Kondratjeva.

Tēlotāja mākslas konkursa laureāti:

     Nominācija „Atklātne”

3.vieta – Alija Ivčenko (4.kl.), sk.Nadežda Masenkova

*Alija Ivčenko (4.kl.) par darba izteiksmīgumu, sk. Nadežda Masenkova

*Ilona Kraule (4.kl.) par krāšņumu un dinamiskumu, sk. Nadežda Masenkova

*Alija Ivčenko (4.kl.) par neparastas tehnikas apgūšanu, sk.Nadežda Masenkova

*Tatjana Ivanova (1.kl.) par darba idejas precīzitāte, sk. Nadežda Masenkova

*Oļesja Romančaka (4.kl.) par darba saulainību un dzīvesprieku, sk.Nadežda Masenkova

*Anastasija Ivanova (4.kl.) par patiesumu un tiešumu, sk. Nadežda Masenkova

*Ksenija Luriņa (4.kl.) un Daniils Grigorjevs (4.kl.) par patiesumu un tiešumu apsvekuma kartītes veidošanā, sk.Nadežda Masenkova

*Skolotāja Nadežda Masenkova – Diploms „Laureāta pasniedzejs”

Pētniecisko darbu konkursa laureāti:

          Nominācija „Mani raduraksti”

1.vieta – Nikita Galkins (6.kl.), sk.Larisa Arestova

2.vieta – Arianda Ivanova (6.kl.), sk.Larisa Arestova

3.vieta – Kristīne Denisova (6.kl.), sk.Larisa Arestova

3.vieta – Ivans Ivanovs (6.kl.), sk.Larisa Arestova

3.vieta – Katrīna Semjonova (6.kl.), sk.Larisa Arestova

Skolotāja Larisa Arestova – Laureāts „Par veiksmigu un kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu konkursam”

Krievu kaligrāfijas konkursa laureāti:

          Nominācija „Glītākais rokraksts”

2.vieta – Anastasija Dekterjova (7.kl.), sk.Nataļja Kondratjeva

          Nominācija „Labākais uzraksts”

1.vieta – Anastasija Ivanova (11.kl.), sk.Nataļja Kondratjeva

3.vieta – Aleksandrs Ivanovs (8.kl.), sk.Larisa Arestova

2018. gada „Tatjanas dienas” Gran-Pri ieguvēji: 10.klases skolnieces Ksenija Zabalujeva un Žanete Litavnieka ar skolotāju Larisu Arestovu

Rezultātu apkopoja
Preiļu 2.vidusskolas direktora vietniece
audzināšanas darbā Rimma Gavrilova

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.