Preiļiem 90!

07.02.2018.

Pirms 90 gadiem Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals izsludināja Saeimas pieņemto likumu “Par pilsētu tiesību piešķiršanu 16 miestiem”. Līdz ar to pilsētas tiesības tika piešķirtas Apei, Balviem, Kārsavai, Ķemeriem, Lejasciemam, Mazsalacai, Ogrei, Preiļiem, Priekulei, Salacgrīvai, Siguldai, Strenčiem, Varakļāniem, Vecgulbenei, Viesītei un Viļāniem. Likums pieņemts Saeimas sēdē 1928.gada 7.februārī, izsludināts 1928. gada 11. februārī “Valdības Vēstneša 34.numurā.

Šogad pilsētas dzimšanas dienu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs svinēja un piedzīvoja kopā ar visjaunākajiem preiliešiem – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzēkņiem.

No 5. februāra līdz 9. februārim “Pasaciņas” ikdienu bagātināja ikgadējās projektu nedēļas izglītojošās nodarbības. Tās šogad bija veltītas  Preiļiem un Preiļu 90. jubilejai. Grupiņu telpās varēja skatīties un priecāties par pedagogu radošumu un bērnu veikumu – dažādās tehnikās darinātiem kraukļiem un parka vārtiem.

Projektu nedēļas pasākumus ar jaunām izglītojošām aktivitātēm papildināja Preiļu muzeja darbinieki. Katram vecumposmam, sākot no 1,5 gadiem līdz pirmskolas sešgadniekiem, bija paredzēti atšķirīgi uzdevumi. Grupiņas apciemoja Preiļu pils Baltā dāma, kura palīdzēja tikt galā gan ar parka teritoriju sadalīšanu, gan pilsētas ielu un objektu atpazīšanu, gan svētku tortes rotāšanu.

“Cāļuku” mazuļiem mirdzēja acis ieraugot Preiļu pils Balto dāmu

“Zīļuki” un “Zvaniņi” pirmo reizi kopā

Tagad arī  “Pūcītēs” zināms, kas ir kalējs un  ko viņš darīja Preiļos

“Bitītes” prot lasīt un stāstīt par Preiļiem

PVLMM izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja S.Ivanovska

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.