Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Mana Latvija Raiņa dzejā”

12.02.2018.

Raiņa muzejs “Jasmuiža” izsludina vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu “MANA LATVIJA RAIŅA DZEJĀ”, kas domāts bērniem no 8 līdz 15 gadu vecumam.

Kas Latvija būtu bez savas valodas, dziesmām un dzejas, bez cilvēkiem un viņu darbiem? Latvija – tā esam mēs katrs, un šogad, atzīmējot valsts 100 gadu jubileju, ikviens var šos svētkus darīt krāšņākus, ieguldīdams savas domas un darbus. Mēs aicinām jūs piedalīties konkursā un uzzīmēt, uzgleznot vai izveidot savu Latviju, kuru saskatīsiet un atradīsiet, lasot Raiņa dzeju.

Dzejnieks un dramaturgs Rainis ir viena no Latvijas ievērojamākajām personībām, kas dzīvojusi laikā, kad mūsu valsts tika dibināta. Viņš darbojās Satversmes sapulcē, bija Saeimas deputāts un izglītības ministrs un savā daiļradē uzsvēra Latvijas valsts ideju, slavināja dzimtenes skaisto dabu, tautas gara mantas, kā arī bagātināja latviešu valodu ar jaunvārdiem. Lai gan dzejnieks ilgus gadus bija spiests dzīvot tālu prom no Latvijas, viņš to apdzejojis daiļradē.

Lasot Raiņa dzeju, ikviens var ieraudzīt savu Latviju. Vai tā būtu daba, dzīvnieki un putni, valoda, īpaši vārdi, kuri uzrunā, vai arī kāds pantiņš, kur ieraugām savu valsti un vēlamies to parādīt citiem, uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot…

Aicinām lasīt un izvēlēties savu mīļāko Raiņa dzejoli, piedalīties konkursā un savu darbu atsūtīt uz dzejnieka jaunu dienu zemi Jasmuižu!

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim.

Vizuālajā mākslā: grafikas un zīmējumus (ne mazākus par A4 formātu) un gleznojumus (A3 vai A2 formātā) dažādās tehnikās.

Vizuāli plastiskajā mākslā: trīsdimensiju darbus (individuālus un kolektīvus) dažādās tehnikās. Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā drīkst piedalīties ar vienu darbu.

Konkursa darbi tiek vērtēti šādās vecuma grupās:

1. grupa – dalībnieki no 8 līdz 11 gadiem;

2. grupa – dalībnieki no 12 līdz 15 gadiem.

Pēc konkursa tiks izveidota ceļojoša izstāde. Izstādes norises laiks – no 2018. gada 2. maija līdz 2018. gada 28. decembrim. Izstādes norises vietas: Raiņa muzejs “Jasmuiža”, Preiļu Galvenā bibliotēka u. c.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums;
  • izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 6. aprīlis (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi “Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursam “MANA LATVIJA RAIŅA DZEJĀ” iesniedzams, sūtot pa pastu (adrese – Raiņa muzejs “Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV-5305) vai iesniedzot Raiņa muzejā “Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589.

Pie konkursa darba jāpiestiprina datorrakstā noformēta vizītkarte (fonts – Times New Roman; burtu lielums – 12), kurā minēts:

1)      darba nosaukums (dzejolis, kuram ilustrācija tapusi);

2)      autora vārds uzvārds;

3)      autora vai pedagoga skolas adrese, tālrunis, e-pasta adrese;

4)      autora vecuma grupa un gadi;

5)      izglītības iestāde;

6)      pedagoga vārds uzvārds.

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti. Darbu vērtēšana notiek līdz 2018. gada 27. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā http://memorialiemuzeji.lv. Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks arī nosūtīta uz norādītajām e-pasta adresēm.

Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti trīs labākie darbi. Ja kolektīvais darbs, kuram ir vairāk par vienu autoru, tiek izvirzīts apbalvošanai, tā autoriem tiek piešķirts viens apbalvojums. Žūrija var piešķirt atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas.

Konkursa balvas: ieejas biļetes uz Dailes teātra izrādēm, Latgales keramikas priekšmeti, suvenīri, mazā mākslinieka komplekti, grāmatas, Raiņa muzeju apmeklējums.

Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta 2018. gada 11. maijā Raiņa muzejā “Jasmuiža”.

Konkursa balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Apgāds Zvaigzne ABC, Dailes teātris, keramiķi Raivo Andersons, Viktors Ušpelis un Edvīns Vincevičs.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Konkursam iesniegtos darbus to autori varēs saņemt Raiņa muzejā “Jasmuiža” no 2019. gada 7. janvāra.

Vairāk informācijas – 29487589, kā arī mājaslapā http://memorialiemuzeji.lv.

Informāciju sagatavoja Solvita Brūvere,
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.