Latvijas Lauksaimniecības universitātes topošie ainavu arhitekti piedāvās idejas Preiļu muižas kompleksa attīstībai

02.02.2018.

Lai ar savām idejām iesaistītos Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādē, pēc Preiļu novada domes Attīstības daļas uzaicinājuma 2. februārī Preiļu novada pašvaldībā viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne prof. Daiga Zigmunde, docente Una Īle un 3. kursa studenti. LLU pārstāvji tikās ar Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieku Juri Želvi, Attīstības daļas vadītāju Elitu Jermolajevu, būvvaldes vadītāju Andreju Aninu, arhitekti Agniju Vaivodi un SIA “Preiļu saimnieks” dārznieci Zinaīdu Adamoviču.

Tikšanās laikā LLU pārstāvji Preiļos iepazinās ar informāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar parka attīstību un turpmāko izmantošanas vīziju, kas ietver tā sadalīšanu 6 zonās, atkarībā no to pamatfunkcijām un paredzamajām aktivitātēm. Tāpat topošie ainavu arhitekti kopā ar A. Vaivodi un Z. Adamoviču devās uz parku, lai klātienē to iepazītu un uz vietas varētu noskaidrot neskaidros jautājumus. Paredzēts, ka studentu izstrādātās idejas pašvaldība varēs iestrādāt topošajā parka attīstības koncepcijā.   Iesaistīti tiks arī vairāki LLU pasniedzēji gan no Vides un būvzinātņu, gan arī citām fakultātēm.

Kā norādīja E. Jermolajeva, šobrīd jau ir sagatavots sadarbības līgums starp Preiļu novada domi un LLU, kas tiks parakstīts tuvākā mēneša laikā. Topošo ainavu arhitektu iesaiste Preiļu parka attīstības koncepcijas izstrādē būs viens no sadarbības veidiem, kas sniegs abpusēju ieguvumu – Preiļu novada pašvaldība varēs izmantot studentu piedāvātās idejas un redzējumu parka attīstībai, studenti iegūs materiālu kursa un noslēguma darbu izstrādei, savukārt pasniedzēji šādā sadarbībā saskata iespējas nopietnai izpētei un teorijas pielietojumam praksē.

Priekšplānā no kreisās: Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne prof. Daiga Zigmunde, docente Una Īle, SIA “Preiļu saimnieks” dārzniece Zinaīda Adamoviča un Preiļu novada būvvaldes arhitekte Agnija Vaivode. 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.