Veikti grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

26.01.2018.

28. decembra domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”.

Grozījumi paredz, ka līdzfinansējums tiek piešķirts 20,00 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu. Grozījumi veikti un maksimālā atbalsta summa samazināta, lai pašvaldība ar līdzfinansējumu varētu atbalstīt lielāku pieteikumu skaitu un palielinātos personu skaitu, kas izmantos iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties 2018. gada janvāra izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” vai www.preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2018.