LM aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam

31.01.2018.

No 2018. gada 31. janvāra līdz 21. februārim Labklājības ministrija (LM) aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam.

Konkursa mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām, piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt finanšu atbalstu dotācijas veidā no pieciem līdz 20 tūkstošiem eiro. Dotācijas saņemšanai 10 procenti no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas īstenos biznesa plānu.

Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai − līdz diviem gadiem.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 21. februāra plkst. 17.00, aizpildot un nosūtot LM mājaslapā www.lm.gov.lv/text/3806 ievietoto pieteikuma veidlapu. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi lm@lm.gov.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot Labklājības ministrijā ar norādi „Pieteikums Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam”, Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:00.

Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot pa tālruni 64331834 vai nosūtot uz e-pasta adresi registracija.su@lm.gov.lv. Vairāk informācijas klātienē varēs uzzināt šā gada 7. februārī no plkst. 16:00 – 17:00, kad LM telpās, notiks informatīva sanāksme. Piedalīšanās sanāksmē tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām dalībai pasākumā, par apmeklējumu lūgums informēt organizatorus ne vēlāk kā divas darba dienas pirms pasākuma. Pieteikuma anketa – ej.uz/LM_ideju_konkurss.

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā www.lm.lv, Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” sadaļā, atverot apakšsadaļu “Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss”.

Konkurss tiek finansēts ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3/15/I/001 ietvaros.

Kopš 2017. gada jūnija dalību pasākumā var pieteikt komersanti (SIA, AS), biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietvaros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi vērstus projektus.

Līdz šim projekta ietvaros iesniegti 92 pieteikumi, pasākuma dalībnieka statuss piešķirts 52, atteikts 27, finanšu atbalsta saņemšanai AS “Attīstības finanšu institūcijā ALTUM” iesniegti 11 pieteikumi un piešķirti 2 granti. Pēc 1. aprīļa, kad spēkā stāsies Sociālā uzņēmuma likums, par sociālajiem uzņēmumiem varēs būt vienīgi sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Ja biedrība vai nodibinājums vēlas nodarboties ar sociālo uzņēmējdarbību, tad tai jāiesniedz iesniegums dalībai pasākumā līdz 1. martam, vai arī tā varēs dibināt sev pilnībā piederošu SIA, kas varēs pieteikties pēc 1.aprīļa.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2018.