Starptautiskā skolotāju tikšanās Pelēču pamatskolā

23.01.2018.

Pateicoties Erasmus+ programmas atbalstam, apstiprinātā projekta “The Sunny Side Up” ietvaros Pelēču pamatskolas kolektīvam bija tas gods uzņemt 4 partnervalstu (8 cilvēku) delegāciju no Kipras, Slovēnijas, Norvēģijas un Spānijas un organizēt starptautisko tikšanos nepilnas nedēļas garumā no 23. līdz 27. janvārim

Pirmajā dienā ciemiņi partnervalstu skolotāji tika viesmīlīgi sagaidīti Daugavpilī.

Trešdien noritēja produktīvs darbs, rakstot projekta gala atskaiti, jo jau maijā ir projekta noslēguma posms, pēc kura tiks sastādīta gala atskaite.

Ceturtdiena sākās ar speciāli sagatavotu koncertu, kurā savus priekšnesumus rādīja gan mazie dziedātāji un dejotāji, gan arī folkloras dziedātāji. Ciemiņi ar prieku baudīja sagatavotos priekšnesumus, kuros parādījām arī mūsu latgaliešu valodā dziedāto dziesmu pievilcīgumu. Mūs ar savu klātbūtni iepriecināja arī sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, kura ciemiņiem sniedza informāciju par iespējām Preiļos un aicināja vēl kādreiz atbraukt uz Latviju kā tūristiem, lai mierīgā atmosfērā varētu izbaudīt Preiļu pilsētas piedāvātās iespējas.

Pēc koncerta tika pārrunāts izdarītais, secināts, kas vēl nav izdarīts un kā to paveikt, kā arī nosprausti tālākie mērķi nākamajām divām skolēnu vizītēm Kiprā un Norvēģijā. Tika salīdzināts paveiktais visās dalībvalstīs saistībā ar saules pulksteņa izveidošanu, kā arī ar saules paneļu pievienošanu uzbūvētajām siltumnīcām.

Arī piektdien pievērsāmies ražīgam darbam, pārrunājot nākotnes sadarbības iespējas  ne tikai stratēģiskās partnerības projektos, bet arī darba vērošanas praksēs.

Atlikušo laiku skolotāji aktīvi pavadīja, paplašinot kultūras apvāršņus gan Daugavpilī, apmeklējot kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas, gan arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā, iepazīstot un apskatot krāšņākos arhitektūras paraugus vecpilsētā.

Kopumā, izvērtējot paveikto, ieguvumu ir daudz. Pirmkārt, esam pagodināti par iespēju piedalīties Erasmus stratēģisko partnerību projektā. Mēs priecājāmies par iespēju prezentēt savu skolu, pagastu, novadu, valsti, latviešu kultūras mantojumu, savu valodu un nacionālās īpatnības. Uzskatām, ka dalība Erasmus projektā palīdz apzināties un novērtēt savas prasmes, zināšanas un kompetences, kā arī gūt iedvesmu un iedrošinājumu aktīvai dalībai starptautiskos projektos. Pēc šis spraigās nedēļas esam vēlreiz sapratuši, ka arī mazas lauku skolas ir līdzvērtīgi partneri starptautiskos projektus un ka spējam būt par iedvesmu un paraugu arī lielākām Eiropas skolām. Arī citām Latvijas skolām novēlam uzdrošināties rakstīt pieteikumu Erasmus projektam, lai gūtu iespēju parādīt sevi Eiropai, kā arī apmainīties ar dažādu skolu pieredzi, paplašināt apvāršņus un pieņemt jaunus izaicinājumus.

Projekts tapis ar ES Erasmus+ programmas atbalstu.

 

Jolanta Macenko

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.