Ziemas mēnešos norit aktīvs sakopšanas darbs Preiļu parkā

23.01.2018.

Preiļu novada pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie tā, lai Preiļu muižas komplekss un parks veidotos kā pievilcīgs un sakopts tūrisma un rekreācijas objekts, saglabājot tā kultūrvēsturisko vērtību. Pēdējos gados preilieši un pilsētas viesi ar lielu interesi seko līdzi pils restaurācijas darbiem, parkā tiek atjaunoti gājēju celiņi, uzstādīti soliņi un veikti citi labiekārtošanas darbi. Šoziem apmeklētājus priecē divi jauni, balti koka tiltiņi pie Mīlestības kalniņa un Ievas un Ādama saliņas, kā arī jaunuzbūvētā vasaras estrāde uz saliņas.

Sakopšanas un uzturēšanas darbus parkā turpina SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas darbinieki. Tā kā pils apkārtnē pameža tīrīšana jau ir pabeigta, ziemas pirmajos mēnešos norit aktīvs darbs, lai sakoptu teritoriju starp Ievas un Ādama saliņu un jauno estrādi.

Jau šobrīd, ejot pāri jaunajam tiltiņam Ievas un Ādama saliņas virzienā, var redzēt, ka pamežs ir iztīrīts, sīkie krūmi un koki izzāģēti un par lielo darbu liecina vien kārtīgi sakrautās zaru kaudzes, kas arī tuvākajā laikā tiks novāktas. Sakopta arī kanāla mala šajā parka daļā, savukārt, lai iztīrītu stāvo krasta nogāzi, tiek gaidīts, līdz vairāk sasals zeme. Pamežs tiek sakopts arī slēpošanas trases apkārtnē, lai slēpotājiem būtu droši un patīkami sportot.

SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece stāsta, ka parka tīrīšana tiek plānota atkarībā no laikapstākļiem un citur pilsētā veicamajiem darbiem – ir dienas, kad parkā strādā pat divas brigādes – viena ar trimmerim, krūmgriežiem un zāģiem sakopj pamežu, savukārt otra ar traktortehnikas palīdzību izvelk no dīķiem un kanāliem sakritušos kokus un aizved tos prom. Vēja nogāzto un nozāģēto koku izvešanas darbus iepriekšējos mēnešos kavēja pārmirkusī zeme, kas neļāva parkā iebraukt ar tehniku, tāpēc priecē, ka janvārī beidzot iestājies sals un zeme ir sasalusi.

Parka kopšanas darbos allaž piedalās SIA “Preiļu saimnieks” dārzniece Zinaīda Adamoviča, kas arī ziemā var novērtēt, kurš krūmu puduris vai kociņš ir rets un saudzējams, bet kurš – pašizsējas nevietā saaudzis un tāpēc nozāģējams. Šobrīd parkā tiek zāģēti pašizsējas vai bojātie sīkie kociņi un krūmi. Sakoptas tiek lazdas, izzāģējot nokaltušos zarus. Tāpat sakopti tiek skaistie ievu puduri, lai pavasaros tie ar savām ziedu kupenām priecētu parka apmeklētājus. Pavasarī un vasarā, kad saplauks lapas, varēs labāk novērtēt, vai nav nepieciešami papildu retināšanas darbi. Kā skaidro dārzniece Z. Adamoviča, iztīrītā teritorija regulāri vismaz reizi gadā jāizpļauj, pretējā gadījumā tā atkal aizaugs ar sīkajām kļaviņām, ievām un citiem krūmiem.

Liels darbs pēdējo mēnešu laikā izdarīts teritorijā ap slēpošanas trasi. Tur pirms pāris gadiem vētras laikā tika izgāzti daudzi koki, kas krītot noguldīja ievu krūmus. Pie zemes noliektās ievas apsakņojās un tāpēc saauga daudz nekvalitatīvu atvašu, kas šobrīd tiek izzāģētas.

Ja laikapstākļi atļaus, šoziem SIA “Preiļu saimnieks” turpinās arī bojāto un pašizsējas koku izzāģēšanu. Daļa koku vēl jāizzāģē arī pils apkārtnē saskaņā ar ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis izstrādāto projektu “Preiļu parka centrālās daļas (no bijušā zirgu staļļa līdz Mehanizatoru ielai, dienvidu pusē no jaunās pils) rekonstrukcijas korekcijas”. Tāpat tiek gatavota dokumentācija, lai varētu izzāģēt arī citviet parka teritorijā bojātos un bīstamos kokus – nokaltušos ošus, kokus, kam vētras laikā nolauztas galotnes vai kas šķeļas uz pusēm.

Uzturēšanas un sakopšanas darbi parkā norit visu gadu. Jo parks ir dzīvs organisms –koki un krūmi aktīvi dzen jaunas atvases, savukārt citus skar slimības, vai tie noveco un lēnām iet bojā. Tāpēc parka ainava mainās, tā nekad nav statiska un katru reizi nesteidzīgs parka apmeklētājs var ieraudzīt ko jaunu. 

Parka kanālos un dīķos sakritušo koku izvilkšanai jāizmanto traktortehnika

Ilona Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.