30. janvāra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

30.01.2018.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2018. gada 30. janvārī plkst. 9.00

Preiļu novada domes sēžu zālē

 DARBA KĀRTĪBA 

  1. Saistošie noteikumi Nr.2018/02 “Par Preiļu novada 2018.gada pamatbudžetu”.
  2. Saistošie noteikumi Nr. 2018/03 “Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam”.

Papildjautājums

3. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumā.

 

Domes priekšsēdētāja                                         Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2018.