Daudzbērnu ģimenes aktīvi izmanto pašvaldības piedāvāto iespēju saņemt atlaidi no maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē

26.01.2018.

Preiļu novads ir viena no tām Latvijas pašvaldībām, kura jau vairāku gadu garumā ir plānojusi un sekmīgi īstenojusi atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Īpaši pieprasīts bijis pabalsts – 50% atlaide no maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko administrē Preiļu novada Labklājības pārvalde.

Apkopotā informācija par ģimeņu, kuras saņem minēto pabalstu, skaitu aizvadītā gada beigās, liecina, ka atlaide bērnudārzā piešķirta 58 daudzbērnu ģimeņu 75 bērniem. Visvairāk daudzbērnu ģimeņu ir tieši Preiļu pilsētā – 43, Preiļu pagastā – 7 ģimenes, Aizkalnes pagastā – 5 ģimenes, Saunas pagastā – 2 ģimenes, Pelēču pagastā – 1 ģimene. Tomēr šie dati neataino kopējo daudzbērnu ģimeņu skaitu, jo, pieļaujams, ka ir arī tādas ģimenes, kuras minētajam pabalstam nav pieteikušās. Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar datiem par daudzbērnu ģimeņu atlaides saņēmējiem piecus gadus atpakaļ (2012. gadā), vērojams būtisks daudzbērnu ģimeņu skaita pieaugums Preiļu novadā, jo tobrīd minēto palīdzību gadā bija saņēmuši 30 bērni no 27 daudzbērnu ģimenēm. Tādejādi piecu gadu laikā daudzbērnu ģimeņu skaits ir divkāršojies.

Arī 2018. gadā ikviena daudzbērnu ģimene aicināta izmantot šo iespēju. To, ka tas ir būtisks atspaids vecākiem, ir izteikuši daudzi Labklājības pārvaldes apmeklētāji, jo nereti bērnudārzā vienlaicīgi mācās divas vai pat trīs ģimenes atvases, kas prasītu ievērojamus ikmēneša finanšu tēriņus. Pēc aizvadītā gada datiem, tādas ģimenes, kur ikdienā dārziņu apmeklē vienas ģimenes divi bērni, ir 9 ģimenes, un 4 ģimenes, kuru visas trīs atvases ir dārziņa audzēkņi.

Atgādinām, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā minēto, par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Prieks, ka daudzbērnu ģimeņu novadā kļūst arvien vairāk, jo jau šī gada janvāra pirmajās nedēļās to skaitam klāt nākušas vēl divas ģimenes.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2018.