Apbalvos konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” laureātus

26.01.2018.

Saskaņā ar Preiļu novada domes 2014. gada 27. novembra domes sēdē (protokols Nr.15, punkts 5.) apstiprināto konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikumu un ar domes priekšsēdētājas rīkojumu noteiktā komisija, kuras sastāvā ietilpa  domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis un Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, veica novada īpašumu apsekošanu un novērtēšanu.

Šogad konkursa kārtība mazliet atšķīrās, jo 2017. gada pēdējās dienās apsekoti tika nevis kā ierasts, pieteiktie īpašumi, bet gan viss novads kopumā. Darba lauks bija plašs – visa pilsēta un četri pagasti. Bija gana daudz novada ģimeņu, uzņēmēju un iestāžu pārstāvju, kuri bija pacentušies savas mājas apkārtnē radīt Ziemassvētku un Jaungada noskaņu. Labākie tiks apbalvoti novada uzņēmēju Gada ballē 9. februārī, bet visiem pārējiem tika nosūtītas domes priekšsēdētājas pateicības par svētku noskaņas radīšanu. No pilsētas īpašumiem viskrāšņākais noformējums bija Ludzas ielā 20, Preiļos, tomēr pagastos tas bija izdevies vairāk!

KONKURSA LAUREĀTI

Grupa “Privātmāju noformējums”

Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2017. gadā” ietvaros apsekojot Preiļu pilsētā un novadā kopumā 141 objektus, pamatojoties uz konkursa nolikumu, žūrijas komisija nolēma:

  • piešķirt divas pirmās vietas īpašumiem Skolas ielā 17, Pelēčos, un Skolas ielā 19, Pelēčos. Īpašnieki – Kokinu ģimenes,
  • otro vietu piešķirt īpašumam Skolas ielā 29, Pelēčos. Īpašnieki – Rubinu ģimene,
  • trešo vietu piešķirt īpašumam “Avotu Ozoli” Preiļu pagastā. Īpašnieki – Buku ģimene.

Grupa “Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums”

Šajā grupā tika apsekoti 5 objekti. Vietas un naudas balvas piešķirtas netika.

Grupa “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums”

Apsekojot Preiļu pilsētā un novadā kopumā 15 objektus, pamatojoties uz konkursa nolikumu, žūrijas komisija nolēma:

  • pirmo vietu piešķirt kafejnīcai “Levaž” par  fasādes noformējumu,
  • otro vietu piešķirt Ž.Osipovai un I.Osipovam par tiesu izpildītāju biroja ēkas Raiņa bulvārī 3, Preiļos, fasādes noformējumu,
  • piešķirt divas trešās vietas: SIA “Zolva” par svētku noformējumu veikaliem “Preilis” Tirgus laukumā 5, Rēzeknes ielā 13 un kafejnīcai “Preilene”, Rēzeknes ielā 13, Preiļos, un IK “Sinčuks” Jauniešu apģērbu un apavu veikalam Brīvības ielā 2, Preiļos, īpašniece – Irēna Ančeva. 

Grupa “Pašvaldības un valsts iestādes”

Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums 2017. gadā” ietvaros apsekojot Preiļu pilsētā un novadā kopumā 10 objektus, pamatojoties uz konkursa nolikumu, žūrijas komisija nolēma:

  • pirmo vietu piešķirt Preiļu Galvenajai bibliotēkai par fasādes un priekšlaukuma noformējumu,
  • otro vietu piešķirt SIA “Preiļu saimnieks” par ēku Liepu ielā 2 un Rīgas ielā 4, Preiļos, fasādes un priekšlaukuma noformējumu,
  • trešo vietu piešķirt Preiļu 1. pamatskolai.

 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2018.