Izsludinātas vakances uz jaunsargu instruktora amatu

26.01.2018.

Jaunsardzes un informācijas centra vakances uz

Jaunsardzes departamenta 2.novada nodaļas jaunsargu instruktora amatu

uz nenoteiktu laiku

Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā (2,0 slodzes)

Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā (1,0 slodze)

Vārkavas novadā un Līvānu novadā (1,0 slodze)

Preiļu novadā un Riebiņu novadā (1,0 slodze)

Galvenie amata pienākumi:

–            organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;

–            plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

–            pirms katra pasākuma novērtēt drošības riskus, sagatavot drošības instrukcijas un organizēt nepieciešamos pasākumus drošības risku novēršanai;

–            veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;

–            pilnveidot metodisko bāzi un izstrādāt mācību uzskates līdzekļus;

–            ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase.

Prasības pretendentiem/-ēm:

–     augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;

–     pieredze darbā valsts pārvaldē vai izglītības iestādē (ne mazāk kā viens gads);

–    pieredze militārajā jomā;

–    interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;

–  pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei    nepieciešamā līmenī;

–     “B” kategorijas autovadītāja apliecība;

–     labas plānošanas un organizēšanas prasmes;

–    spēja strādāt komandā.

Papildus informācija par jaunsargu apmācību paraugprogrammu un aktivitātēm interneta mājas lapā: www.jic.gov.lv

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu –  Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļai ( Dzintara iela 7, Rēzeknē , LV 4600) vai uz e-pastu : 2novads@jic.gov.lv, tālruņi uzziņām: 64622813, 26166063.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.