LM turpina aicināt brīvprātīgos palīdzēt bērniem valsts sociālās aprūpes centros

25.01.2018.

Labklājības ministrija (LM) pērnā gada nogalē aicināja kļūt par brīvprātīgo darbinieku valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) filiālēs, kurās uzturas bērni. Lai arī sabiedrība iesaistījās un šim aicinājumam atsaucās vairāk nekā 100 cilvēku, tomēr realitātē brīvprātīgo darbu uzsākušo skaits nav tik liels, līdz ar to aicinām arī turpmāk pieteikties brīvprātīgos. Tikai kopīga LM, nevalstisko organizāciju un sabiedrības sadarbība var būtiski uzlabot šobrīd valsts sociālajos aprūpes centros dzīvojošo cilvēku ikdienu.

Līdz 2018. gada 20. janvārim valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” bija reģistrējušies 126 cilvēki, kas vēlējās kļūt par brīvprātīgajiem palīgiem. Ir sagatavoti 86 līgumi, parakstīti – 64. Savukārt 22 brīvprātīgie ir apmeklējuši filiāli, septiņi no viņiem to darījuši vairākkārt. Astoņi cilvēki no brīvprātīgā pienākumiem ir attiekušies. Valsts sociālās aprūpes centrā “Kurzeme” brīvprātīgā darbam ir reģistrējušies 17 cilvēki, sagatavoti 15 līgumu, no kuriem viens ir jau parakstīts. Valsts sociālās aprūpes centrā “Latgale” par brīvprātīgo darbu interesi nav izrādījis neviens.

“Mēs sakām lielu paldies tiem daudzajiem cilvēkiem, kas atsaucās aicinājumam un izrādīja interesi par brīvprātīgo palīdzību. Tas liecina, ka mūsu sabiedrība ir ne tikai emocionāli, bet arī ar praktisku rīcību atvērta labdarībai. Brīvprātīgie, kuru skaits pastāvīgi aug, ne tikai savu iespēju robežās palīdz aprūpes centru darbā, bet ir arī sistēmas vērotāji un vērtētāji, kas ziņo par redzētajām nepilnībām. Vērtēju šo kā lielisku iniciatīvu un aicinu arī pašvaldību bērnunamus, sociālās aprūpes centrus atvērt savas durvis brīvprātīgajiem,” uzsver LM valsts sekretārs Ingus Alliks. 

LM augstu vērtē arī brīvprātīgo ieteikumus un citas ziņas par valsts sociālās aprūpes centru filiālēs notiekošu, kas, viņuprāt, neatbilst draudzīgai un saudzīgai attieksmei bērnu aprūpē. Var ziņot ne tikai LM, bet arī fonda „Ziedot.lv” struktūrvienībai „Plecs”, kas strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā. “Plecam” iespējams ziņot, rakstot uz e-pastu info@plecs.lv vai zvanot pa tālruni 29119938. Piemēram, kāda brīvprātīgā ziņoja tieši „Plecam” par valsts sociālās aprūpes centrā redzēto – ka medicīniskās manipulācijas bērnam tiek veiktas, nenodrošinot intimitāti. Rezultātā, “Plecam”, strādājot kopā ar Labklājības ministriju, šī problēma tika atrisināta. Ministrija nekavējoties reaģēs uz ikvienu sūdzību, skaidros situāciju un līdz ar to varēs pilnveidot valsts sociālās aprūpes centru filiāļu ikdienas darbību.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, lai iesaistītos bērnu ikdienas aprūpē, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Jaunā pilsoniskā iniciatīva ir raisījusi sabiedrības interesi par aprūpes iestādēm arī plašākā nozīmē, jo arvien vairāk cilvēku interesējas par brīvprātīgā darba veikšanu valsts aprūpes iestādēs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Vairāk informācijas par pieteikšanos brīvprātīgo darbam var atrast LM mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/news/id/7775.

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.