Jauno gadu ieskandina Preiļu novada seniori

11.01.2018.

11. janvārī Preiļu novada pensionāri ieskandināja 2018. gadu ar tradicionālo pasākumu, kas parasti aicina kopā visus novada pensionārus – gan pilsētā, gan lauku teritorijās dzīvojošos.

Senioriem organizēto pēcpusdienu ievadīja uzrunas ar laba vēlējumiem visam 2018. gadam. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars un Preiļu novada domes deputāte, Preiļu NVO centra direktore Ineta Liepniece. Sirsnīgi sveicieni un dāvana jaunajā gadā Preiļu novada pensionāriem tika nodota no Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāta Alda Adamoviča.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko pateicās par atbalstu Preiļu novada pašvaldībai un visiem, kuri palīdz organizēt senioru aktivitātes novadā.

Pasākumā piedalījās un svētku pēcpusdienu kuplināja Preiļu novada pašdarbības kolektīvi: Preiļu 1.pamatskolas deju kopa “Dancari” (vadītāja Ilze Broka), senioru vokālais ansamblis “Virši”(vadītāja Santa Karīna Oša), senioru deju kopa “Brūklenājs” (vadītāja Valentīna Brice), senioru vokālais ansamblis “Kaļinuška” (vadītāja Svetlana Stepanova), Aizkalnes pagasta vokālais ansamblis (vadītāja Lilita Livdāne), Saunas pagasta līnijdeju grupa, Preiļu pagasta pārvaldes pašdarbnieki un 1. klases skolniece Vita Skuķe no Pelēču pagasta.

Preiļu seniorus jaunajā gada sveica Instrumentālais ansamblis no Rēzeknes, deju mūziku spēlēja folkloras kapela – Lilita Livdāne un Laima Sondore. Par našķiem un tējas galdu pasākumam bija parūpējusies Preiļu novada pašvaldība.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2018.