Paziņojums par tarifa projektu

10.01.2018.

Sakarā ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk – SIA AADSO) 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonam “Cinīši”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, kas aprēķināta saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”, SIA AADSO ir ievietojusi paziņojuma publikāciju VSIA “Latvijas Vēstnesis”, kas apskatāma https://www.vestnesis.lv/op/2018/6.DA2 .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401, e-pasta adrese: aadso@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.