Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu uz noteiktu laiku

08.01.2018.

Preiļu novada Labklājības pārvalde

izsludina atklātu konkursu uz

SOCIĀLĀ DARBINIEKA (profesijas kods 2635 01) amatu (uz pilnu slodzi) uz noteiktu laiku

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām. 
 • Atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi. 
 • Sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās.
 • Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem.
 • Organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
 • Apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības.
 • Sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • Iepriekšēja darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Zināšanas ar sociālo sfēru saistītajos normatīvajos aktos.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei.
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Datora lietotāja prasmes (MS Office), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules.
 • Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
 • Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (uz amatpersonas prombūtnes laiku),
 • atsaucīgu kolektīvu un zinošus kolēģus,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2018.gada 1.februāris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 19.janvāra plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes sociālā darbinieka amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (1.stāvs, 4.kab.)  Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 19.janvāra plkst.16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes sociālā darbinieka amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567.

Konkursa nolikums (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.