Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz PANSIONĀTA “PREIĻI” SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA amatu

08.01.2018.

Preiļu novada Labklājības pārvalde

izsludina atklātu konkursu uz PANSIONĀTA “PREIĻI”

SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA (profesijas kods 3412 01) amatu (uz pilnu slodzi) uz nenoteiktu laiku

 

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Veikt klientu sociālo aprūpi.
 • Nodrošināt sociālās aprūpes plānu izstrādi, realizāciju un dokumentu aizpildīšanu.
 • Nodrošināt klientu aprūpes vai rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši
  plānam.
 • Īstenot klientu individuālos sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
  plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā.
 • Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes. 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē.
 • Darba pieredze sociālajā aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Zināšanas ar sociālās aprūpes sfēru saistītajos normatīvajos aktos.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei.
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Datora lietotāja prasmes (MS Office), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli.
 • Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2018. gada 1. februāris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 19. janvāra plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” sociālā aprūpētāja amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (1. stāvs, 4. kab.)  Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 19. janvāra plkst. 16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” sociālā aprūpētāja amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567.

 Konkursa nolikums (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.