Preiļu novada kultūras centra pasākumu plāns 2018. gada janvārim

11.01.2018.

11. janvārī plkst. 12.00 Preiļu KN Preiļu novada senioru atpūtas sarīkojums „Klāt atkal Jaunais gads!”:

  • pašdarbības kolektīvu apsveikumi
  • koncertprogramma
  • balle
    Aicinām līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu! Ieeja – brīva

13. janvārī plkst. 19.00 Preiļu KN atpūtas sarīkojums „Vecais  -Jaunais  gads”. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē. Biļešu cena: EUR 7,00

16. janvārī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca

19. janvārī plkst. 19.00 Preiļu KN Rudzātu teātra kopas „Okūts” viesizrāde ANNA DANČA „ MADA PŪDS” /izrāde latgaliešu valodā/. Biļešu cena: EUR 2,00;

19. janvārī Aizkalnes TN Spēļu vakars „MIXLIS”. Tiek aicināti bērni un jaunieši vecumā no 13-30 gadiem. Ieeja – brīva

20. janvārī plkst. 19.00 Saunas TN pašdarbības kolektīvu dalībnieku atpūtas pasākums „Danči sniega virpulī”

21. janvārī plkst. 14.00 Preiļu KN koncerts  „Mūsu mammu dziesmas”. XX gadsimta 60. gadu dziesmas izpilda vokālais ansamblis „Intriga” no Rēzeknes. Pasākumu rīko Preiļu novada slāvu kultūras biedrība „Raduga”, Preiļu novada kultūras centrs. Ieeja – brīva

22. janvārī plkst. 14.00 un 17.00 Preiļu KN Barikāžu atceres nedēļā, aicinām noskatīties dokumentālo filmu „Vēstule aiz kadra”. Režisors R. Pipars, mūzikas autors M.Brauns. Ieeja – brīva

25. janvārī plkst. 16.00 Pelēču KN Spēļu vakars bērniem un pusaudžiem

26. janvārī plkst. 18.00 Preiļu KN Gatavojoties XXVI Dziesmu un XVI deju svētkiem, koncerts „CEĻĀ”. Piedalās deju kolektīvi : „Rika „ no Balviem, „Rūsiņš „ no Gulbenes; „Ance „ no Ilūkstes; „Mēmelīte” no Bauskas ; „Delverēni”un  „Kauranieši „ no Jēkabpils ; Aglonas vidusskolas deju kolektīvs, deju kopa „Gaida” no Preiļiem. Ieeja – brīva

27. janvārī plkst. 15.00 Preiļu KN Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija „Asmu Latgalīts”. Ieeja – brīva

Plānā ir iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot pasākumu afišām!

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2018.