Kad zvaigznes savu gaismu lej…

05.01.2018.

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā pieņemts, ka jāiet ciemos vienam pie otra. Jāvēl laba veselība, daudz laimes un panākumi turpmākajā dzīvē.

Šajā sakarā biedrības “Mūsmājas” seniori tika ielūgti uz Vārkavas novada  pensionāru biedrības 2017. gada noslēguma pasākumu “Kad zvaigznes savu gaismu lej..” Faktiski tā bija atbildes vizīte uz draugu ielūgumu.

Pārsteidza vārkaviešu  senioru lielā aktivitāte, darbīgums, strādāt griba. Par to varēja pārliecināties biedrības priekšsēdētājas Helēnas Pizičas ziņojumā. Neskatoties uz lielo aizņemtību  lauksaimniecībā, sliktajiem laika apstākļiem, seniori atrod laiku sava redzesloka un intelekta paplašināšanai. Paveikti lieli un svarīgi darbi – radošās  darbnīcas, tikšanās, ekskursijas u.c. Helēnas kundze iezīmēja arī nākotnes vīzijas, kuras jau ir izplānotas un gaida savu realizāciju.

Arī Preiļu seniores Elmas Aksjonovas vadībā sveica saimniekus ar interesantu loteriju, izvērstu stāstījumu par Gaiļa un Suņa gada īpatnībām, aktualitātēm. “Rūķīši” Marija Briška, Valentīna Karpušenko un Marija Vaivode  pasniedza sertifikātus un savdabīgas dāvaniņas.

Svētkus kuplināja Vārkavas novada vīru vokālais ansamblis “Savādais pagrieziens”. Ar priekšnesumiem uzstājās Riebiņu novada senioru deju kolektīvs un vokālais ansamblis “Varavīksne” Līgas Gžibovskas vadībā.

Iepriecina ciešā sadarbība ar kaimiņu novada senioriem, gūtajiem iespaidiem un emocionālo svētku noskaņojumu.

Esam pateicīgi Preiļu novada domei par transporta sagādi.

Elma Aksjonova

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.