Pie lasītājiem dodas trešā Lolitas Stupānes grāmata bērniem

04.01.2018.

Pie lasītājiem jau nonākušas trīs preilietes Lolitas Stupānes grāmatas. 2013. gadā izdots “Alfabēts”, kas piedzīvoja atkārtotu izdevumu trīs gadus vēlāk. Dzejoļu grāmata bērniem “Debessmanna” tika izdota 2016. gadā, un pavisam nesen – pagājušajā gadā mēs saņēmām autores darbu “Raganu meitēns Vičnella”.

Lolita Stupāne atzīst, ka pirmās grāmatas nonākšana pie lasītājiem pašai ir bijis patīkams pārsteigums, jo uzrakstītais ieinteresējis Lolitas Stupānes atbalstītājus, kuri parūpējās par grāmatas izdošanu.

Līdz ar “Alfabēta” rašanos sākās Lolitas Stupānes literārā darbība, kas, kā autore stāsta, ļāva piedalīties konkursā un semināros jaunajiem literātiem, pavēra iespējas sadarboties un tikties ar profesionālajiem rakstniekiem. Pozitīvo atsauksmju pamudināta, Lolita Stupāne sāka sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem, un tapa izstādes, kurās dzejoļus papildināja mākslinieku darbi.

Otro grāmatu – “Debessmanna” – Lolita Stupāne izdeva, iekļaujot tajā savus  jauno autoru seminārā izvērtētos dzejoļus. Pēc atsauksmes publicēšanas laikrakstā “MK Latvija” Lolita Stupāne tuvāk iepazinās ar krievvalodīgajiem lasītājiem un savus krievu valodā uzrakstītos dzejoļus nosūtīju literārajam konkursam, kurā tiek vērtēti slāvu valodās rakstītie darbi. Šādā veidā papildinot savas literārās zināšanas, autorei veidojās jauns redzējums un jauna pieredze.

Lolita Stupāne atzīst, ka mazo lasītāju vēlme iepazīt viņas rakstīto dzejoļu pasauli iepriecina un mudina darboties, tāpēc regulāri tiek rīkotas izstādes, no kurām var saņemt atsauksmes par padarīto. Nesen, pagājušajā gadā, ceļu pie lasītājiem sākusi trešā autores grāmata – “Raganu meitēns Vičnella”, un Lolita Stupāne cer, ka arī šis darbs bērniem iepatiksies.

Lolitas Stupānes izdotās grāmatas ir iekļautas Latvijas Valsts Nacionālas bibliotēkas arhīvā un pabijušas starptautiskajā grāmatu un izdevniecību izstādē “Latvijas Grāmatu izstāde 2017”.

Grāmatas var iegādāties: Jauniešu centrā “ČETRI”, Kārsavas ielā 4, Preiļos. Katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 19.00 vai zvanot pa tālruni: 29327010.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.