Paziņojums par Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.g. precizētās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

04.01.2018.

Preiļu novada dome informē, ka 2017. gada 28. decembra domes sēdē /protokols Nr.18, 24.§/ tika pieņemts lēmums:  

  1. Precizēt programmas darbības termiņu  2018.-2024.,
  2. Apstiprināt Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam precizēto redakciju.
  3. Nodot Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam precizēto redakciju publiskajai apspriešanai ar termiņu no 2018. gada 4. janvāra līdz 2018. gada 25. janvārim.
  4. Ar Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam precizēto redakciju var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos un www.preili.lv un www.geolatvija.lv. vai uz e-pastiem: dome@preili.lv vai elita.jermolajeva@preili.lv.
  1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE;
  2. STRATĒĢISKĀ DAĻA ar INVESTĪCIJU PLĀNU, RĪCĪBAS PLĀNU un PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBU;
  3. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS UN IESAISTES PASĀKUMIEM.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.