Notiek konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” vērtēšana

29.12.2017.

Šī gada pēdējās dienās un 2018. gada sākumā pašvaldībā izveidota vērtēšanas komisija dosies izbraukumos pa Preiļu pilsētu un pagastu teritorijām un izvērtēs svētku noformējumu skatlogiem, ēku fasādēm un priekšlaukumiem.

Šogad konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” norisinās netradicionāli. Ja iepriekšējos gados līdz noteiktam datumam noformētie objekti bija jāpiesaka pašvaldībā, tad šogad komisija izbrauks visu novadu un vērtēs ikvienu noformēto objektu.

Ziemassvētku noformējuma konkursā tiek izvērtētas juridisko un fizisko personu noformētas valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, sabiedrisko ēku, privātmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju fasādes un priekšlaukumi, tāpat arī skatlogi.

Noformējums, tāpat kā iepriekšējos gados, tiek vērtēts 4 kategorijās: privātmāju noformējums, daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums, uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums, valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums.

Vērtēšanas kritēriji ir vairāki: ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte, noformējuma atbilstība iestādes vai uzņēmuma darbības veidam, noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi, objekta vizuālā koptēla kvalitāte, kā arī emocionālā iedarbība uz skatītāju.

Vērtēšanas komisijā darbojas:

Maruta Plivda – Preiļu novada domes priekšsēdētāja,

Juris Želvis – Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks,

Vita Biezaite – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja,

Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs,

Raimonds Rubins – Saunas pagasta pārvaldes vadītājs,

Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja,

Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja,

Gunārs Vilcāns – fotogrāfs.

Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” objektu izvērtēšana norisināsies līdz 2018. gada 8. janvārim. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks ikgadējā Uzņēmēju pasākumā 9. februārī.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2017.