15. decembrī JEPVĢ notika Latgales reģiona 1. atklātā valodu olimpiāde

15.12.2017.

Lielu interesi izraisīja šogad JEPVĢ organizētā valodu olimpiāde. Tajā piedalījās 113 dalībnieki no 42 Latgales reģiona vidējās izglītības iestādēm un valsts ģimnāzijām arī no attālākām vietām. Darbu vērtēšanā iesaistījās 86 skolotāji. Tas nodrošināja ātru rezultātu uzskaiti un godalgoto vietu noteikšanu.

Labāko rezultātu uzrādīja Zilupes vidusskolas audzēkne Laine Greta Grahoļska, kura veicot uzdevumus latviešu, angļu un krievu valodās, ieguva 101,6 punktus (84,7%) un 1.vietu. No ģimnāzijas audzēkņu vidus labāko rezultātu sasniedza 10.D klases audzēkne Anastasija Dementjeva, kura ieguva atzinību ar 63% pareizi veiktu uzdevumu.

Visi rezultāti (PDF) 

 Ar diplomiem un grāmatām tika apbalvoti kopskaitā 32 dalībnieki, kuri atbilstoši nolikumam izpildīja pareizi vismaz 60% no visiem uzdevumiem. Katrs dalībnieks veica uzdevumus valsts valodā un divās svešvalodās pēc izvēles. Vienas valodas uzdevumu veikšanai tika atvēlētas 40 minūtes, tas nozīmē, ka ikvienam skolēnam bija jātiek galā ar nopietnu izaicinājumu – intensīvi strādājot 120 minūtēs apliecināt savas zināšanas un prasmes trijās valodās.

Liels paldies visiem no JEPVĢ kolektīva, kuri atbalstīja olimpiādes organizēšanu. Uzdevumus olimpiādei gatavoja un aktīvi olimpiādes norisēs iesaistījās visas valodu skolotājas, kā  arī citi skolas pedagogi, audzēkņi un darbinieki, kuri nodrošināja kvalitatīvu olimpiādes vadību, materiālu un telpu sagatavošanu, dalībnieku reģistrāciju, datu uzskaiti.

Iespējams, ka arī šī olimpiāde varētu kļūt par vienu no ģimnāzijas tradīcijām, kā iepriekšējos 7 gados Latgales reģionālā atklātā angļu valodas olimpiāde.

Fotogalerija 

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2017.