Visuslatgales pārnovadu fonds un biedrība “Likteņa ceļš ” aicina ziedot projektam “Rozes zem sniega”

14.12.2017.

Preiļu novada represēto biedrība ‘’Likteņa ceļš’’ 2015.- 2016. gadā ir realizējusi projektu “Arī rozes zied zem sniega”, kurā tika savākti divdesmit 1941. un 1949. gadā izsūtīto stāsti. Šī projekta laikā notika vairākas tikšanās ar šiem cilvēkiem, piedaloties skolu jaunatnei, tika izveidots teatralizēts uzvedums “Večerinka Sibīrijā”, kas tika  izrādīts vairākās vietās Latgalē.  Tiekoties ar tā laika izsūtītajiem cilvēkiem, radās pamatota nepieciešamība izveidot dokumentālo filmu, lai dokumentētu represēto cilvēku atmiņu stāstījumus un tā laika kultūras mantojumu – dziesmas, kas daudzreiz palīdzēja šiem cilvēkiem iziet  smago Sibirijas ceļu un palikt  pilniem gaišuma un labestības, neskatoties uz izciestajiem pazemojumiem un pārestībām. Tika uzsākta filmas “Rozes zem sniega” filmēšana, kurā galvenie  personāži  ir  no Latgales izsūtītie cilvēki,  no  Preiļu, Daugavpils, Rēzeknes, Riebiņu un Viesītes novadiem. Projekta ierobežotā finansējuma dēļ, darbs pie filmas apstājās. . .  Lai  šīs  unikālais   kultūras mantojums  nepazustu, tā laika galvenajiem lieciniekiem   aizejot aizsaulē,  filmēšana jāturpina. Dokumentālās filmas “Rozes zem sniega” tapšanai vēl  nepieciešami 3890 EUR.

Tuvojoties  Ziemassvētkiem un gadu mijai,  būsim atsaucīgi, atvērsim savas  sirdis šim cēlajam mērķim aiz cieņas pret mūsu valsts pagātni, pret netaisnīgi politiski represētajiem tās pilsoņiem un ziedosim līdzekļus filmas pabeigšanai.  Tā būs visu mūsu kopējā  dāvana  Latvijas valsts simtgadei. 

Ziedot var,  pārskaitot naudu uz Viduslatgales pārnovadu fonda kontu, ar norādi – Filmai ‘’Rozes zem sniega’’

Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss ar atļauju saņemt ziedojumus. Visi ziedotie līdzekļi tiks novirzīti  filmas tapšanai.

Konts ziedojumiem: 

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
Reģ. Nr.  40008210954,
Konta numurs:
AS “SEB  Banka”
LV35UNLA0050021079970
A/S „Citadele banka”
V17PARX0016753060001

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2017.