LASĀM? LASĀM! LASĀM SKAĻI!

14.12.2017.

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. 11-12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī uzsāk aizraujošu konkursu, kura metodika aizgūta no Holandes.

Projektam pieteicās 180 skolas sadarbībā ar bibliotēkām.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova:
“Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.”

Nacionālā Lasīšanas sacensība notiek soli pa solim:

1. Sacensība vietējā mērogā (skolā, bibliotēkā) septembra vidus līdz 1. decembris

2. Pusfināls (reģionā) no janvāra līdz marta vidum

3. Reģionālais fināls no marta vidus līdz aprīļa vidum

4. Nacionālais fināls notiek 12. maijā LNB

Preiļu reģionā  pirmajā norises gadā  PGB piedāvāja sacensību Preiļu 1. pamatskolai un Riebiņu centrālajai bibliotēkai, uz kuras aicinājumu, savukārt, atsaucās Galēnu, Sīļukalna, Dravnieku pamatskola un Riebiņu vidusskola.

Pirmais solis aptvēra 161 dalībnieku no augstākminētajām skolām. Preiļu 1. pamatskolā finālā piedalījās 26 dalībnieki, uz reģionālo finālu izvirzīti 6. Milzīgs paldies pamatskolas skolotājām par atsaucību! Riebiņu centrālajā bibliotēkā novada fināls notiks 16. janvārī, bet labākie 12 no abiem novadiem 20. februārī tiksies reģionālajā finālā Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Skaļajai lasīšanai bērni izvēlas grāmatas, kas viņus saista, atbilst vecumam un, lasot fragmentu, bērns cenšas ieinteresēt tās lasīšanā klausītājus. Par klausītājiem var būt kā viņu vienaudži, tā arī cita vecuma interesenti. Skaļi lasīt sēžot ir daudz vieglāk, nekā uzstāties publikas priekšā skatuves runas konkursā, jo stresa pakāpe ir daudz zemāka. Šajā sacensībā svarīgi lasīt dabiski, nepārspīlējot, balss pārveidošana gan nav aizliegta, tomēr tā ir lamatas vairumam bērnu.

Preiļu Galvenā bibliotēka aicina bibliotēkas un skolas iesaistīties sacensībā, jo lasītprasmes nozīme ir nenovērtējami liela. Jūsu skolēna līdzdalība lasīšanas sacensībā būs pozitīvs piedzīvojums bērnam, tas ir svarīgi bērna pašapziņas celšanai, valodas attīstībai un sevis apliecinājumam.

Uz Rīgu 12. maijā dosies tikai viens reģiona pārstāvis, kur cīnīsies par Lasīšanas čempiona un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktora titulu, ko piešķirs uz gadu vislabākajam, bet galvenais ieguvums ir pats lasīšanas un kopā būšanas process.

Sīkāka informācija Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā un www.preilubiblioteka.lv

Lai mums kopā izdodas!

 Preiļu GB BLN vadītāja V. Jakimova

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.