Par Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāju apstiprināta Elita Jermolajeva

23.10.2017.

No šī gada 23.oktobra Preiļu novada domes Attīstības daļu vada Elita Jermolajeva, kura ieņemamajam amatam izvēlēta atklāta konkursa kārtībā.

Pirms pievienošanās Preiļu novada pašvaldības speciālistu komandai E.Jermolajeva ir ieņēmusi atbildīgus akadēmiskos un administratīvos amatus Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) un Daugavpils Universitātē – Zinātņu prorektore un Senāta locekle, Zinātnes padomes priekšsēde, asociētā profesore, Ekonomikas katedras vadītāja, doktora un maģistra studiju programmu direktore u.c.

Vēl iepriekš E.Jermolajeva ir bijusi Daugavpils Reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes locekle, strādājusi par Preiļu rajona Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju, komerczinību skolotāju Preiļu Valsts ģimnāzijā, grāmatvedi Sakaru bankas Preiļu filiālē un galveno ekonomisti Valsts uzņēmumā “Preiļu Lauktehnika”.  

Papildus darbi, ko E.Jermolajeva veic ārpus domes noteiktā darba laika, saistīti ar LLU vadošās pētnieces, SIA „Preiļu slimnīca” projektu vadītājas, kā arī vairāku augstskolu Ekonomikas promocijas padomju locekles pienākumiem.

E.Jermolajeva 1993. gadā ieguvusi doktora grādu ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Izglītību papildinājusi daudzos kursos un semināros, piedalījusies konferencēs. Darbam nepieciešamā pieredze un zināšanas gadu gaitā iegūtas arī vairāk kā 40 dažādos projektos, tai skaitā starptautiskos, kā arī stažējoties Eiropas valstīs un veicot projektu ekonomisko ekspertīzi. Ir izstrādāti un vadīti vairāki apmācību kursi formālajā un neformālajā izglītībā, bijusi aktīva darbība nevalstiskajās organizācijās.

Konkursam uz Attīstības daļas vadītāja amatu kopumā bija pieteikušies seši pretendenti. Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes uz nākamo vērtēšanas kārtu – darba interviju – komisija izvirzīja trīs pretendentus. Pēc konkursa otrās kārtas visatbilstošākā pretendente, kura ieguva visaugstāko punktu skaitu, bija Elita Jermolajeva.

Iepriekšējais Preiļu novada Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts 2017. gada pašvaldību vēlēšanās ieguva Preiļu novada domes deputāta mandātu un pēc savstarpējas pušu vienošanās darba tiesiskās attiecības Attīstības daļas vadītāja amatā izbeidza 2017. gada 21. jūlijā.  

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2017.