Aizvadīts labu pārmaiņu gads Preiļu Galvenajā bibliotēkā

11.12.2017.

Preiļu Galvenajai bibliotēkai šis ir bijis aktīvs, radošs un pārmaiņām bagāts gads. Veiksmīgas akreditācijas rezultātā bibliotēkai piešķirts Reģiona galvenās bibliotēkas statuss arī nākamajiem pieciem gadiem.

Kā ierasts, iedzīvotājus vairākkārt esam aicinājuši uz tikšanos ar rakstniekiem, māksliniekiem un populārām personībām, labi apmeklēti bija EDIC Austrumlatgalē cikla “Eiropas valstu kultūra” pasākumi par Ungāriju, Bulgāriju un Čehiju. Aizvien populārāki kļūst ikgadējie bibliotēkas organizētie Grāmatu svētki Pilsētas svētku ietvaros, kur piedāvājam daudzveidīgas un iedzīvotāju vidū populāras aktivitātes. UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” pasākumu ciklā šogad iepazināmies ar goda saimnieču un kāzu muzikantu stāstiem un šo tradīciju turpināsim arī nākamgad. Visa gada garumā apmeklētājiem piedāvājam tematiskās un radošo darbu izstādes. Sadarbībā ar izglītības iestādēm un PII “Pasaciņa” īpašu vērību veltām mazajiem lasītājiem, aicinot viņus iesaistīties lasīšanas veicināšanās programmās “Grāmatu starta “Pūcītes skola””, “Lasītprieka darbnīca”, “Krauklis iesaka izlasīt”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Notikušas daudzas izglītojošas aktivitātes Interreg Latvija-Lietuva projektā “DigiHubs”, un nākamgad gaidāmi pirmie rezultāti, kad tiks iegādāts attiecīgs materiālais un tehniskais aprīkojums, kas ļaus būtiski paplašināt līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

2018. gadā mūsu lasītavās būs pieejami 14 laikraksti un 74 žurnāli, kā arī piedāvāsim iespēju bez maksas izmantot elektroniskās datu bāzes letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēku. Patīkamas pārmaiņas sagaida mūsu interneta vietni preilubiblioteka.lv, kurai būs jauns un mūsdienīgs dizains.

Bibliotēkas jaunumiem aicinām sekot sociālajos tīklos https://www.draugiem.lv/preilubiblioteka/, https://www.facebook.com/preilubiblioteka/ un https://twitter.com/PreiluGB.

Tuvojoties gadu mijai, vēlos pateikt paldies visiem mūsu sadarbības partneriem! Paldies atbalstītājiem, kuri dāvina mums grāmatas! Īpašs paldies mūsu uzticīgajiem lasītājiem! Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus, veiksmīgu Jauno gadu! Uz tikšanos Preiļu Galvenajā bibliotēkā! 

Ilona Skorodihina,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 11.12.2017.